Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Poszukiwania partnerów

Włoski projekt zwiększania świadomości o zmianach klimatu wśród młodzieży

  • 11-07-2019
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Projekt Territory – Environment – Local Life skupia się na zrównoważonej edukacji przyszłych konsumentów, dzieci i młodzieży w takich obszarach tematycznych jak ochrona środowiska, energia, powietrze, woda, zmiany klimatu, odpady oraz ponowne użycie przedmiotów. Celem jest podnoszenie świadomości przyszłego pokolenia, tak by byli świadomymi konsumentami.
 
Program: Europa dla obywateli
 
Cele projektu: Uświadamianie dzieci i młodzieży o zmianie klimatu, recyklingu czy odnawialnej energii.
 
Opis projektu: Territory – Environment – Local Life ma na celu uświadamianie młodzieży i dzieci o problemach i rozwiązaniach związanych z zmianami klimatycznymi poprzez
przeprowadzanie warsztatów w lokalnych szkołach.
 
Planowany czas trwania projektu: 9 miesięcy
 
Poszukujący partnera: FEDERCONSUMATORI ENNA, ASSOCIATION NPO - organizacją skupiającą się na obronie praw konsumenta i użytkownika.
 
Poszukiwani partnerzy: organizacje publiczne, prywatne oraz szkoły.
 
Termin zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie: ze względu na termin zamknięcia naboru wniosków w dniu 1.09.2019, prosimy o jak najszybszy kontakt z poszukującym partnerów.
 
Kontakt: e-mail

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389