Kalendarium informacji

Poszukiwania partnerów

Włoski projekt zwiększania świadomości o zmianach klimatu wśród młodzieży

 • BRWL /
 • 11-07-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Włoski projekt zwiększania świadomości o zmianach klimatu wśród młodzieży Projekt Territory – Environment – Local Life skupia się na zrównoważonej edukacji przyszłych konsumentów, dzieci i młodzieży w takich obszarach tematycznych jak ochrona środowiska, energia, powietrze, woda, zmiany klimatu, odpady oraz ponowne użycie przedmiotów. Celem jest podnoszenie świadomości przyszłego pokolenia, tak by byli świadomymi konsumentami.
Program: Europa dla obywateli
 
Cele projektu: Uświadamianie dzieci i młodzieży o zmianie klimatu, recyklingu czy odnawialnej energii.
 
Opis projektu: Territory – Environment – Local Life ma na celu uświadamianie młodzieży i dzieci o problemach i rozwiązaniach związanych z zmianami klimatycznymi poprzez
przeprowadzanie warsztatów w lokalnych szkołach.
 
Planowany czas trwania projektu: 9 miesięcy
 
Poszukujący partnera: FEDERCONSUMATORI ENNA, ASSOCIATION NPO - organizacją skupiającą się na obronie praw konsumenta i użytkownika.
 
Poszukiwani partnerzy: organizacje publiczne, prywatne oraz szkoły.
 
Termin zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie: ze względu na termin zamknięcia naboru wniosków w dniu 1.09.2019, prosimy o jak najszybszy kontakt z poszukującym partnerów.
 
Kontakt: e-mail

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...