Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Poszukiwania partnerów

Włoski projekt zwiększania świadomości o zmianach klimatu wśród młodzieży

Projekt Territory – Environment – Local Life skupia się na zrównoważonej edukacji przyszłych konsumentów, dzieci i młodzieży w takich obszarach tematycznych jak ochrona środowiska, energia, powietrze, woda, zmiany klimatu, odpady oraz ponowne użycie przedmiotów. Celem jest podnoszenie świadomości przyszłego pokolenia, tak by byli świadomymi konsumentami.
 

Projekt ochrony dziedzictwa kulturowego

Uniwersytet z francuskiego Reims poszukuje partnerów do projektu w zakresie konserwacji i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Francuski projekt przedłużania samodzielności i aktywności seniorów

Rada departamentu Hérault z południowej Francji poszukuje partnerów do ostatniej fazy projektu aktywnego starzenia się i przedłużania samodzielności osób starszych.
 

B.E.S.T – projekt wymiany szkół oparty na tematyce sportu i włączenia społcznego

Dwie szkoły z Francji i Hiszpanii do których uczęszczają uczniowie wieku 12- 16 lat poszukują dwóch innych szkół w UE w celu stworzenia dwuletniego projektu wymiany opartego na sporcie i włączeniu społecznym w ramach wspólnotowego programu Erasmus+.

Projekt URBACT w obszarze zapobiegania emisjom CO2 na szczeblu lokalnym

Lokalna organizacja Métropole Rouen Normandie reprezentująca 71 miast we francuskim regionie Normandii poszukuje partnerów do projektu programu URBACTw ramach Action Planning Network.

Szkoła z Wysp Kanaryjskich poszukuje partnerów do projektu mobilności kadry edukacji szkolnej

Szkoła IES EL RINCON ucząca młodzież w wieku 12-18 lat poszukuje partnerów zainteresowanych przyjęciem w swojej szkole nauczycieli w celu wymiany doświadczeń i możliwości obserwacji dobrych rozwiązań z innych systemów edukacyjnych w Europie.

Organizacja non-profit z Andaluzji poszukuje partnerstwa do innowacyjnych projektów edukacyjnych

Hiszpańska organizacja Fundación Didáctica XXI poszukuje partnerstwa projektowego z którym mogłaby nawiązać współpracę przy przygotowywaniu innowacyjnych projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne.

Szukasz partnerów do projektów młodzieżowych z Erasmus+? Wypróbuj Otlas!

Harmonogram zaproszeń do składania wniosków z programu Erasmus + na 2017 rok jest już znany, przewodnik programowy opublikowany, pozostaje przygotowanie własnych projektów i zaproszenie partnerów do współpracy lub dołączenie się do takowego przygotowanego przez grupy młodzieży lub organizacje np. w innym kraju. Jak znaleźć partnerów? Pomocnym narzędziem może być Otlas, narzędzie kojarzenia partnerów do projektów dotyczących młodzieży.

Andaluzyjskie Centrum technologiczne TECNOVA poszukuje partnerów do współpracy

Andaluzyjskie Centrum technologiczne TECNOVA (Hiszpania) poszukuje partnerów pragnących złożyc wniosek w ramach programu INTERREG Europa w dziedzinie rozwolu rolnictwa oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw na miedzynarodowym rynku.

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389