Kalendarium informacji

Młodzież > Młodzi On-Life

Konsultacje w sprawie Programu „Edukacja” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2014-2021)

 • BRWL /
 • 29-01-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Konsultacje w sprawie Programu „Edukacja” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2014-2021) 20 grudnia 2017 r. została podpisana umowa międzyrządowa między Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem tzw. Państwami-Darczyńcami, która rozpoczyna proces przygotowania założeń poszczególnych programów w niej uwzględnionych. Obszary programowe określone w umowie międzyrządowej dla programu „Edukacja” to: edukacja, stypendia, praktyki i przedsiębiorczość młodzieży.
W założeniach programu muszą zostać uwzględnione (jako obszary szczególnej troski Państw-Darczyńców): współpraca instytucjonalna, edukacja włączająca (np. dla studentów z niepełnosprawnościami lub z innych kręgów kulturowych), mobilność studentów i pracowników szkół wyższych, wprowadzanie praktycznych komponentów do programów nauczania (np. poprzez budowanie lub wzmacnianie współpracy pomiędzy szkołami a ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, praktyki uczniów/studentów).

Państwa–Darczyńcy, ogłaszając założenia programów planowanych do finansowania w ramach Mechanizmów Finansowych 2014-2021 (szczegółowe założenia zawarte są w dokumencie o nazwie „Blue Book”), w odniesieniu do obszaru edukacji (strony 11-12) określiły, że głównym celem udzielanego wsparcia ma być wzmocnienie kapitału ludzkiego i bazy wiedzy. Dodatkowo postanowiono, że wszystkie programy mają uwzględniać zasady równego traktowania, priorytetowo traktowane będą partnerstwa dwustronne (pomiędzy Polską a Państwem-Darczyńcą) prowadzące do zmian jakościowych.

Biorąc pod uwagę zakres i różnorodność wsparcia, jakie polskie szkoły, uczelnie i inne instytucje/ organizacje aktywnie działające w obszarze edukacji (w tym oferujące kształcenie, kreujące politykę w zakresie edukacji na każdym poziomie) otrzymują w ramach innych programów międzynarodowych (np. program Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój)  Operator programu „Edukacja” zaprasza do podzielenia się Państwa opinią nt. form wsparcia, jakie powinien zaoferować program „Edukacja”, poprzez udzielenie odpowiedzi na kilka pytań w ankiecie: dostępnej tutaj 

Ankieta będzie aktywna do 5 lutego br.
 

Więcej informacji:

Informacje operatora programu „Edukacja” o konsultacjach: zobacz
Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli tzw. Fundusze Norweskie EOG: zobacz
Strona w Polsce: zobacz
 
 
Źródło: strona programu Erasmus+ w Polsce www.erasmusmplus.org.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
DiscoverEU: 12 tys.... Trzeci dzień wizyty... Jaka przyszłość... Komisja przedstawiła...

DiscoverEU: 12 tys. dodatkowych bezpłatnych...

Trzeci dzień wizyty lubuskiej delegacji na EWRC...

Jaka przyszłość INTERREG na polsko-niemieckiej...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...