Kalendarium informacji

Młodzież > Młodzi On-Life

Europejski Tydzień Regionów i Miast 2018 - Master Class na temat Polityki Spójności UE dla doktorantów i początkujących naukowców

 • BRWL /
 • 15-03-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Europejski Tydzień Regionów i Miast 2018 - Master Class na temat Polityki Spójności UE dla doktorantów i początkujących naukowców W dniach 7 – 11 października 2018 r. w Brukseli ramach 16. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (EWRC), największego europejskiego wydarzenia w zakresie rozwoju regionalnego i miejskiego, po raz szósty odbędzie się Master Class na temat polityki spójności UE dla doktorantów i naukowców rozpoczynających karierę. Osoby zainteresowane udziałem mogą składać wnioski do 9 maja br.
O udział w Master Class mogą ubiegać się  doktoranci i naukowcy rozpoczynający karierę (do pięciu lat od daty na dyplomie doktora lub równoważnym), którzy prowadzą badania związane z europejską polityką spójności.

Master Class jest przedsięwzięciem o unikalnym formacie stworzonym z myślą o początkujących naukowcach, który obejmuje prezentacje pracy - artykułów uczestników, a także wykłady i debaty panelowe z politykami, urzędnikami UE i bardziej zaawansowanymi naukowcami w celu lepszego zrozumienia oraz badań w zakresie polityki spójności UE.

Master Class ma na celu:
 • omówienie najnowszych badań dotyczących rozwoju regionalnego i miejskiego w Europie oraz polityki spójności UE;
 • umożliwienie doktorantom i początkującym badaczom wymiany poglądów i kontaktów z decydentami politycznymi, urzędnikami UE i bardziej zaawansowanymi naukowcami;
 • podniesienie świadomości i zrozumienia potencjału badawczego w dziedzinie polityki spójności UE.
Master Class jest inicjatywą organizowaną i prowadzoną przez Komisję Europejską, Dyrekcję ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), Europejski Komitet Regionów (KR) i Regionalne Stowarzyszenie Studiów (RSA) we współpracy z Europejskim Regionalnym Stowarzyszeniem Naukowym (ERSA) ) oraz Stowarzyszeniem Europejskich Szkół Planistycznych (AESOP).

30 uczestników z państw członkowskich UE i krajów spoza UE zostanie zaproszonych do udziału w Master Class na koszt organizatorów (organizują i opłacają podróż oraz zakwaterowanie w Brukseli).
 
Jak złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą wypełnić formularz wniosku do którego należy załączyć  m.in. również abstrakt pracy, odpowiadający następującym obszarom tematycznym:
 1. Przekształcanie zarządzania i relacji instytucjonalnych (Reshaping governance and institutional relations)
 2. Spójność i współprac terytorialna (Territorial cohesion and cooperation)
 3. Skuteczność polityki w odpowiedzi na wyzwania rozwojowe regionów europejskich (Policy effectiveness in response to development challenges for European regions)
Termin składania wniosków upływa  9 maja 2018 o godz. 16.00 (CET).

Więcej szczegółowych informacji o procesie aplikacyjnym Master Class i wymaganych dokumentach na stronie Regional Studies Association RSA: zobacz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Kolejna możliwość... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Kolejna możliwość udziału w wydarzeniach UE w...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...