Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Młodzież > Młodzi On-Life

Nabór na tegoroczną edycję programu Media4Regions - Media dla młodych dziennikarzy otwarty!

  • 13-04-2018
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej zaprasza młodych ludzi studiujących dziennikarstwo do przesyłania w terminie do 29 czerwca br. prac pisemnych lub wizualnych pokazujących projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności.
Wybrani w drodze naboru uczestnicy tegorocznej edycji programu Media4Regions - 28 studentów, będących obywatelami UE w wieku 18-30 lat, po jednym z każdego kraju członkowskiego UE -  w dniach 7-11 października będą uczestniczyć w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów w Brukseli. To właśnie dla nich, młodych adeptów dziennikarstwa Komisja Europejska przygotuje specjalny program.

Zwycięzcy w czasie pobytu w Brukseli będą mogli:
  • zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe jako dziennikarz/dziennikarka zajmujący/a się największym wydarzeniem dotyczącym rozwoju regionalnego w Europie;
  • odbyć szkolenie z zakresu dziennikarstwa, komunikacji i polityki regionalnej;
  • uzyskać wsparcie mentorskie od profesjonalnego dziennikarza;
  • skorzystać z szansy na poznanie innych studentów dziennikarstwa z całej Europy;
  • wykorzystać możliwość opublikowania swojej pracy na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz w ogólnoeuropejskim magazynie.
Udział w konkursie można wziąć przesyłając oryginalny artykuł (400-1000 słów) lub materiał wideo (2-3 miniuy) dot. projektu finansowanego przez UE do 29 czerwca 2018 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Warunkami uczestnictwa dostępnymi na stronie Komisji Europejskiej.

Youth4Regions

Program dla młodzieży Youth4Regions to coroczna inicjatywa poświęcona przygotowywaniu kolejnego pokolenia dziennikarzy specjalizujących się w polityce regionalnej. Odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Komisja zapewnia zakwaterowanie w Brukseli oraz posiłki i podróż uczestników.

Więcej informacji wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz dokonywania zgłoszeń na stronie internetowej Komisji Europejskiej: zobacz
 
 
Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389