Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Młodzież > Młodzi On-Life

Spotkanie informacyjne programu Erasmus+ dla organizacji wspierających młodzież z problemami zdrowotnymi i niepełnosprawnością

  • 08-08-2018
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji wspierających młodzież z problemami zdrowotnymi i niepełnosprawnością, które odbędzie się w poniedziałek, 27 sierpnia 2018 r. w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w Warszawie.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną rodzaje projektów, jakie można realizować w programie Erasmus+ Młodzież z udziałem młodzieży z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnością lub osób pracujących z tą grupą młodych ludzi (np. wymiany młodzieży, wolontariat młodzieży, szkolenia osób pracujących z młodzieżą). Przedstawione zostaną także  zasady wnioskowania o dofinansowanie.

Celem programu Erasmus+ i jednym z głównych jego priorytetów jest zwiększanie szans edukacyjnych młodych ludzi z mniejszymi szansami i specjalnymi potrzebami.
 
Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:30 – 15:30, w formie prezentacji i pracy w grupach w siedzibie FRSE: Al. Jerozolimskie 142a,  00-551 Warszawa – sala konferencyjna , III piętro.

Rejestracja

Zapisy Agencja Narodowa prowadzi wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić chęć uczestnictwa i zarejestrować się na spotkanie, należy wypełnić formularz rejestracyjny on-line: przejdź do formularza na stronie FRSE

Termin zgłoszeń upływa 19 sierpnia 2018 r. Potwierdzenie uczestnictwa organizatorzy prześlą mailem w dniu 20 sierpnia 2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń i dopasowanie profilu działalności  organizacji do możliwości oferowanych przez sektor Młodzież.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. FRSE nie pokrywa kosztów przyjazdu na spotkanie, jak również zakwaterowania.

Kontakt:

Magdalena Paszkowska
e-mail
tel. 22 46 31 416
 

Źródło: Agencja Narodowa Programu Erasmus+ w Polsce, www.erasmusplus.org.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389