Kalendarium informacji

Młodzież > Młodzi On-Life

Sytuacja młodych ludzi w Unii Europejskiej

 • BRWL /
 • 09-08-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Sytuacja młodych ludzi w Unii Europejskiej Dokument roboczy Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury na temat sytuacji młodych ludzi w Unii Europejskiej jest sprawozdaniem z trzyletniego cyklu roboczego realizowanego w ramach Strategii UE na rzecz młodzieży.
Odnowione ramy europejskiej współpracy w obszarze młodzieży, zwane również „Strategią UE na rzecz młodzieży”, obejmują okres od 2010 do 2018 r. Ramy tworzą trzyletnie cykle robocze, pod koniec każdego z nich Komisja Europejska przygotowuje sprawozdanie. Publikacja stanowi część statystyczną raportu i przedstawia dane oraz informacje na temat obecnej sytuacji młodych ludzi w Europie.

Publikacja zawiera informacje nt. demografii, edukacji i szkolenia, zatrudnienia i przedsiębiorczości, zdrowia i dobrostanu, uczestnictwa, wolontariatu, włączenia społecznego, kultury i kreatywności oraz ICT czy też zaangażowania w kwestie globalne i współpracę młodych ludzi z różnych kontynentów.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej EU Publications w formacie pdf w j. angielskim: zobacz
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Kolejna możliwość... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Kolejna możliwość udziału w wydarzeniach UE w...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...