Kalendarium informacji

Młodzież > Młodzi On-Life

Sytuacja młodych ludzi w Unii Europejskiej

 • BRWL /
 • 09-08-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Sytuacja młodych ludzi w Unii Europejskiej Dokument roboczy Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury na temat sytuacji młodych ludzi w Unii Europejskiej jest sprawozdaniem z trzyletniego cyklu roboczego realizowanego w ramach Strategii UE na rzecz młodzieży.
Odnowione ramy europejskiej współpracy w obszarze młodzieży, zwane również „Strategią UE na rzecz młodzieży”, obejmują okres od 2010 do 2018 r. Ramy tworzą trzyletnie cykle robocze, pod koniec każdego z nich Komisja Europejska przygotowuje sprawozdanie. Publikacja stanowi część statystyczną raportu i przedstawia dane oraz informacje na temat obecnej sytuacji młodych ludzi w Europie.

Publikacja zawiera informacje nt. demografii, edukacji i szkolenia, zatrudnienia i przedsiębiorczości, zdrowia i dobrostanu, uczestnictwa, wolontariatu, włączenia społecznego, kultury i kreatywności oraz ICT czy też zaangażowania w kwestie globalne i współpracę młodych ludzi z różnych kontynentów.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej EU Publications w formacie pdf w j. angielskim: zobacz
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...