Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Młodzież > Młodzi On-Life

Europejski Korpus Solidarności: zaproszenie do składania wniosków

  • 14-08-2018
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Komisja Europejska zaprasza zainteresowane strony do składania propozycji projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Z budżetu UE przeznaczono na ten cel 44 mln euro. Dzięki tym środkom sfinansowane zostaną wybrane projekty, w których uczestniczyć może młodzież z całej Europy i spoza niej.
To pierwsze z serii zaproszeń do składania wniosków, które umożliwią udział w akcjach Korpusu co najmniej 100 tys. młodych ludzi do końca 2020 r.

Komisarz do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günther H. Oettinger powiedział: Ogłaszając nowy konkurs w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, wywiązujemy się z naszego zobowiązania do zapewnienia młodym ludziom większych możliwości angażowania się w działania solidarnościowe. Finansowany z unijnego budżetu Europejski Korpus Solidarności daje młodzieży najlepsze warunki do nauki, dzielenia się i wykorzystania energii na rzecz wspólnego dobra.

Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: Solidarność jest jedną z najważniejszych wartości Unii Europejskiej. Młodzi ludzie z całej UE wielokrotnie okazywali chęć pomocy potrzebującym. Zapewniając specjalne ramy prawne i konieczne finansowanie na lata 2018–2020, chcemy dać im więcej możliwości angażowania się w działania, w tym szansę stworzenia własnej grupy wolontariuszy i pomysłów na projekty solidarnościowe.

Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen, dodała: Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i integracji na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności daje on młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa.

Jakie projekty kwalifikują się do finansowania

Ogłoszone dziś zaproszenie do składania wniosków obejmuje znacznie szerszy zakres projektów niż kiedykolwiek przedtem. Oprócz bardziej długoterminowego indywidualnego wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy w dziedzinach związanych z solidarnością do udziału w konkursie dopuszczone będą też następujące projekty:
  • Organizacje będą mogły oferować krótkoterminowe projekty (od dwóch tygodni do dwóch miesięcy) dla zespołów wolontariuszy. Najpierw jednak będą musiały uzyskać znak jakości, o który mogą wystąpić w dowolnym czasie, składając wniosek do krajowej agencji programu Erasmus+, a w niektórych przypadkach do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
  • O finansowanie mogą się ubiegać nie tylko publiczne i prywatne podmioty z siedzibą w państwach członkowskich UE. Także młode osoby zarejestrowane w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności będą mogły stworzyć grupę złożoną z co najmniej pięciu uczestników i realizować własne projekty solidarnościowe prowadzone przez młodzież.
  • W niektórych projektach Europejskiego Korpusu Solidarności w dziedzinie wolontariatu uczestniczyć mogą również organizacje spoza UE – z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii i innych państw partnerskich.
Dalsze działania

Projekty objęte ogłoszonym dzisiaj zaproszeniem do składania wniosków zostaną wybrane po tym, jak Parlament Europejski i Rada formalnie przyjmą wniosek Komisji. Porozumienie polityczne w tej sprawie osiągnięto już w czerwcu 2018 r. Termin składania wniosków upływa 16 października 2018 r., z wyjątkiem projektów grup wolontariuszy, którzy mają czas na złożenie wniosku do 18 lutego 2019 r.

Kontekst

Szczegółowe warunki ogłoszonego 10 lipca zaproszenia do składania wniosków, w tym priorytety i instrukcje dotyczące składania wniosków w ramach każdego projektu można znaleźć w przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności.

Europejski Korpus Solidarności działa od grudnia 2016 r. Od tego czasu zarejestrowało się w nim 72 tys. młodych ludzi, z których około 7 tys. aktywnie uczestniczy w działaniach solidarnościowych.

W maju 2017 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem o przeznaczenie ponad 340 mln euro na unijny Korpus Solidarności i wzmocnienie jego struktury prawnej, tak aby do końca 2020 r. mogło w nim wziąć udział 100 tys. młodych ludzi. W czerwcu 2018 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie tego wniosku, a teraz muszą go formalnie przyjąć. W międzyczasie jednak można już podejmować działania przygotowawcze, takie jak ogłoszone dzisiaj zaproszenie do składania wniosków.

W dniu 11 czerwca 2018 r. Komisja przedstawiła swój wniosek w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności po 2020 r., który przewiduje przeznaczenie na ten cel 1,26 mld euro, aby umożliwić około 350 tys. młodych osób wzięcie udziału w działaniu solidarnościowym.
 
 
Więcej informacji:

Wzmocnienie Europejskiego Korpusu Solidarności: wspólne oświadczenie komisarzy Navracsicsa, Oettingera i Thyssen (27 czerwca 2018 r.): zobacz
Zestawienie informacji: Działania Europejskiego Korpusu Solidarności: zobacz
Komunikat prasowy: Europejski Korpus Solidarności: Komisja proponuje ponad 340 mln euro na oddelegowanie 100 tys. wolontariuszy do 2020 r.: zobacz
Zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności i przewodnik po programie oraz kalkulator dystansów: zobacz
Tekst zaproszenia na Eur-Lex: zobacz
Portal Europejskiego Korpusu Solidarności: zobacz
Propozycja KE ws. Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021-2027: zobacz
 

Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389