Kalendarium informacji

Młodzież > Młodzi On-Life

Erasmus+ w 2019 roku będzie wspierać również tworzenie europejskiego obszaru edukacji

 • BRWL /
 • 25-10-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Erasmus+ w 2019 roku będzie wspierać również tworzenie europejskiego obszaru edukacji W 2019 r. środki dostępne w ramach programu Erasmus+ mają wzrosnąć o 300 mln euro (10 proc.) w porównaniu z 2018 r. W programie przewiduje się 3 mld euro na inwestycje w młodych Europejczyków i w utworzenie europejskich szkół wyższych. Oprócz zaproszenia do składania wniosków Komisja opublikowała także przewodnik po programie Erasmus+ dla wnioskodawców we wszystkich językach urzędowych UE w tym w polskim.
Komisja opublikowała dzisiaj (24.10) zaproszenie do składania wniosków na 2019 r. w ramach programu Erasmus+. Z przewidywanego budżetu w wysokości 3 mld euro na europejskie szkoły wyższe przeznaczone zostanie 30 mln euro. Jest to nowa inicjatywa poparta przez przywódców Unii Europejskiej podczas Szczytu Społecznego w Göteborgu w listopadzie zeszłego roku. Stanowi ona istotny impuls w kierunku utworzenia europejskiego obszaru edukacji do roku 2025.

Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, powiedział: Po roku Komisja Europejska wywiązuje się z podjętego wobec państw członkowskich zobowiązania do utworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji. Dążymy do Europy, w której granice nie będą stanowić przeszkody dla uczenia się, studiowania i prowadzenia badań naukowych. Nie będzie murów ograniczających doskonałość, innowacje i inkluzyjny charakter edukacji. Europejskie szkoły wyższe mają realny potencjał przekształcenia krajobrazu szkolnictwa wyższego w Europie i jestem dumny, że dzięki programowi Erasmus+ jesteśmy w stanie dać tej inicjatywie silny impuls.

Zaproszenie do składania wniosków na 2019 r. w ramach programu Erasmus+

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+ na rok 2019. Ponadto wnioski o finansowanie mogą składać grupy młodych ludzi, które działają na rzecz młodzieży, ale nie stanowią organizacji młodzieżowych.

Wraz z zaproszeniem do składania wniosków Komisja opublikowała dzisiaj, we wszystkich językach urzędowych UE, przewodnik po programie Erasmus+, w którym wnioskodawcy mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat wszystkich możliwości finansowania dostępne w ramach programu Erasmus+ w 2019 r. m.in. dla studentów, kadry, stażystów i nauczycieli.

30 mln euro dla europejskich szkół wyższych

W ramach tworzenia europejskiego obszaru edukacji do roku 2025 r. Komisja zaproponowała ustanowienie europejskich szkół wyższych w Unii Europejskiej.

W ramach zaproszenia do składania wniosków na 2019 r. Komisja uruchomi pilotażowy program wspierający sześć stowarzyszeń europejskich szkół wyższych, z których każde będzie obejmowało przynajmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z trzech krajów, w celu promowania pogłębionej europejskiej tożsamości, wspierania wybitnych osiągnięć i przyczynienia się do tego, by europejskie instytucje szkolnictwa wyższego były bardziej konkurencyjne. Wnioski o dotacje wnioskodawcy muszą przedłożyć Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do 28 lutego 2019 r. w przypadku stowarzyszeń, które mają rozpocząć działalność w okresie od 1 września do 1 grudnia tego samego roku.

Druga faza pilotażowa powinna nastąpić w przyszłym roku i polegać na pełnym wdrożeniu inicjatywy przewidzianej w kolejnym długoterminowym budżecie UE począwszy od 2021 r. Celem jest utworzenie do 2024 r. około 20 europejskich szkół wyższych.

Kontekst

Na Szczycie Społecznym w Göteborgu w listopadzie 2017 r. przywódcy Unii Europejskiej nakreślili wizję dla Europy, zakładającą pełne wykorzystanie potencjału edukacji i kultury w celu stworzenia odpornej siły roboczej, sprawiedliwości społecznej, aktywnego obywatelstwa oraz doświadczania tożsamości europejskiej w całej jej różnorodności.

Wspieranie tworzenia europejskich szkół wyższych przyczyni się do osiągnięcia tego celu, gdyż połączy nowe pokolenie Europejczyków, którzy są w stanie współpracować i działać w różnych kulturach europejskich i światowych, w różnych językach, w różnych sektorach i dziedzinach akademickich, ponad granicami.

Więcej informacji:

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Erasmus+: zobacz
Przewodnik po programie Erasmus+ w j. polskim: zobacz
Program Erasmus+: zobacz  
Agencja Narodowa programu Erasmus+ w Polsce: zobacz

 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...