Kalendarium informacji

Młodzież > Młodzi On-Life

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego: nabór wniosków trwa!

 • BRWL /
 • 07-11-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego: nabór wniosków trwa! Do 28 stycznia 2019 r. młodzi ludzie w wieku od 16 do 30 lat ze wszystkich krajów członkowskich UE mogą zgłaszać do nagrody The European Charlemagne Youth Prize 2019 - Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2019, projekty realizowane przez młodzież i do młodzieży skierowane. Nagroda dla najlepszego projektu to 7,5 tys. euro.
Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego od 2008 r. przyznaje Parlament Europejski oraz  Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu. Nagroda wyróżnia najlepsze projekty propagujące wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, budzące wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji oraz proponujące młodym ludziom w Europie wzorce postępowania i dające praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty.

Poprzedni laureaci nagrody otrzymali ją za takie projekty jak wymiana młodzieżowa, wydarzenia sportowe, artystyczne lub kulturalne bądź za projekty internetowe o wymiarze europejskim.

Nagroda za najlepszy projekt wynosi 7500 euro, za zajęcie drugiego miejsca – 5000euro, a za zajęcie trzeciego miejsca – 2500 euro. Nagrody za trzy najlepsze projekty zostaną wręczone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przez przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu na uroczystości w Akwizgranie 28 maja 2019 roku.
 
Do Akwizgranu na uroczystość wręczenia Europejskiej Nagrody dla Młodzieży oraz inne wydarzenia towarzyszące zostaną też zaproszeni laureaci – po jednym przedstawiciel każdego z 28 krajów.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 28 stycznia 2019 r. Formularze zgłoszeń wypełnia się online na stronie internetowej Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego, przed wypełnieniem zgłoszenia należy zapoznać się z regulaminem konkursu.
 
Więcej informacji:

Strona Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego: zobacz
Informacje o Nagrodzie na stronie Parlamentu Europejskiego: zobacz
 

Źródło: na podstawie informacji Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...