Kalendarium informacji

Młodzież > Młodzi On-Life

Nabór do udziału w Master Class dla młodych badaczy polityki regionalnej

 • BRWL /
 • 26-02-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Nabór do udziału w Master Class dla młodych badaczy polityki regionalnej Organizatorzy Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – największego europejskiego wydarzenia na temat polityki spójności i polityki regionalnej oraz miejskiej w UE – we współpracy z Regional Studies Assocation zapraszają młodych naukowców zajmujących się tą tematyką do udziału w Master Class, specjalnym programie wykładów i spotkań przygotowanym z myślą o nich. Zgłoszenia do Master Class można przesyłać do 1 maja 2019 roku do godz. 16:00 CET.
Master Class jest specjalnym programem dedykowanym młodym badaczom zajmującym się tematyką polityk regionalnych i polityki spójności, realizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, który odbędzie się w dniach od 7 do 10 października 2019 roku w Brukseli.

Specjalnie opracowanym program zakłada realizację spotkań i wykładów gromadzących europejskich badaczy i naukowców, podczas których mogą zapoznać się z pracami i dorobkiem naukowym innych uczestników, uczestniczyć w debatach z decydentami ze szczebla UE, ekspertami z instytucji UE oraz innymi przedstawicielami środowisk naukowych i akademickich.

Master Class służą:
 • omówieniu ostatnich badań dotyczących rozwoju regionalnego i miejskiego w Europie oraz polityki spójności UE;
 • umożliwieniu doktorantom i początkującym badaczom wymiany poglądów i nawiązania kontaktów z decydentami politycznymi, urzędnikami instytucji UE i wykładowcami akademickimi z innych państw;
 • podniesieniu świadomości o i zrozumienia potencjału badawczego w dziedzinie polityki spójności UE.
Zaproszenie do zgłaszania się do udziału w Master Class jest skierowane do doktorantów i naukowców rozpoczynających karierę naukową, którzy w swojej pracy badawczej zajmują się tematyką polityki spójności.

W Master Class udział weźmie 30 uczestników z państw członkowskich i krajów spoza UE wybranych przez jury na podstawie:
 • naukowego doświadczenia i osiągnięć;
 • jakości składanej aplikacji i abstraktu;
 • jak największej równowagi w zakresie płci i zróżnicowania geograficznego.
Wnioskodawcy są proszeni o przedłożenie:
 • abstraktu artykułu naukowego wpisującego się w trzy tematy tegorocznej edycji wydarzenia: przyszłości UE i roli regionów i miast, Europy bliższej obywatelom, bardziej zielonej Europy;
 • CV;
 • zaświadczenie o statusie doktoranta, lub – stopnia doktora;
 • zdjęcia;
 • referencji naukowych.
Termin składania wniosków upływa 1 maja 2019 r. o godz. 16.00 (CET).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do udziału  w Master Class do 30 maja 2019 r. oraz poproszeni o złożenie pełnej wersji artykułu zawierającej maksymalnie 3000 słów do dnia 11 września 2019 r.
 
 
Więcej informacji:

Informacja o naborze na Master Class na stronie RSA: zobacz
Formularz zgłoszeniowy na Master Class: zobacz
Informacja o Europejskim Tygodniu Regionów i Miast na stronie Europejskiego Komitetu Regionów: zobacz
 
 

Źródło: na podstawie informacji Regional Studies Association www.regionalstudies.org, zdjęcie: RSA.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...