Kalendarium informacji

Młodzież > Młodzi On-Life

Zaproszenie dla młodych wybranych w wyborach polityków do udziału w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2019

 • 13-06-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Zaproszenie dla młodych wybranych w wyborach polityków do udziału w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2019 Europejski Komitet Regionów zaprasza młodych polityków - wybranych do sprawowania mandatu na na szczeblu lokalnym lub regionalnym - do ubiegania się o możliwość aktywnego udziału w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, który odbędzie się w Brukseli w dniach 7-10 października 2019 r. Zgłoszenia można przesyłać do 28 czerwca wypełniając formularz on-line.
Czym jest Europejski Tydzień Regionów i Miast?

Europejski Tydzień Regionów i Miast (EWRC, dawniej "Open Days") to największe wydarzenie na szczeblu europejskim poświęcone tematyce polityki spójności, potencjału rozwojowego regionów i miast oraz roli władz lokalnych i regionalnych w tworzeniu polityk unijnych. Europejski Tydzień Regionów i Miast jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się co roku w I połowie października w Brukseli. Organizatorami wydarzenia są Europejski Komitet Regionów (KR) oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO). Co roku w warsztatach, seminariach i debatach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast uczestniczy kilka tysięcy przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, pracowników administracji, różnego rodzaju instytucji, organizacji, uniwersytetów a nawet przedsiębiorców z całej Europy.

Program „Young elected politicians”

Europejski Komitet Regionów zaprasza młodych polityków, wybranych na szczeblu lokalnym lub regionalnym, do ubiegania się o możliwość aktywnego udziału w tegorocznej edycji „Tygodnia…” w dniach 7-10 października 2019 r. w Brukseli dzięki programowi „Young elected politicians”.

Młodzi politycy, którzy zostaną wybrani w drodze niniejszego naboru, podczas pobytu w Brukseli będą mogli nawiązać kontakty z innymi politykami na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym obecnymi na wydarzeniu, pozyskać informacje na temat programów UE dla miast i regionów oraz aktywnie uczestniczyć w odbywających się dyskusjach. Z myślą o uczestnikach programu, KR przygotował specjalnie im dedykowany program (dostępny tutaj).

Ponadto, KR zwróci koszty podróży uczestników programu do Brukseli oraz przyzna im zryczałtowany dodatek pobytowy w wysokości 269 euro (na cały pobyt).

Jak wziąć udział w programie i uczestniczyć w EWRC 2019 w Brukseli?

Aby wziąć udział w programie dla młodych polityków, kandydaci muszą spełnić następujące warunki:
 • muszą posiadać mandat polityka wybranego na szczeblu regionalnym lub lokalnym w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 • nie mogą mieć więcej niż 40 lat w momencie pierwszego dnia „Tygodnia…” (7 października 2019 r.);
 • muszą wypełnić formularz on-line, rejestrując swoje zgłoszenie do udziału najpóźniej do dnia 28 czerwca 2019 r.
Pomimo, iż organizatorzy EWRC starają się zapewnić tłumaczenie seminariów i warsztatów na jak największą liczbę oficjalnych języków UE, nie mogą zagwarantować dostępności tłumaczenia na 24 języki na wszystkich sesjach, dlatego sugeruje się aby kandydaci posługiwali się językiem angielskim – językiem roboczym wydarzenia.

Uczestnicy programu „Young elected politicians” zostaną wybrani w oparciu o zasadę zapewnienia jak najlepszej równowagi między narodowością, reprezentacją regionalną i lokalną, przynależnością polityczną i płcią. KR wybierze kandydatów i a informację o wyborze przekaże w lipcu 2019 r.
 
 
Więcej informacji:

Europejki Komitet Regionów – informacja o naborze: zobacz
Formularz zgłoszeniowy on-line: zobacz
Specjalny program EWRC dla młodych polityków: zobacz
Strona Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019: zobacz
 

Źródło: na podstawie informacji Europejskiego Komitetu Regionów www.cor.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...