Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Młodzież > Młodzi On-Life

Nabór uczestników do I edycji międzynarodowej wymiany młodzieży projektu YBB

  • 10-09-2014
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Zapraszamy młodych Lubuszan w wieku od 18 do 25 lat do udziału w I edycji Międzynarodowej wymiany młodzieży, która odbędzie się od 1 do 14 grudnia 2014 roku w Brukseli. Wymiana jest działaniem projektu „yBBregions – Youth and Brussels Based” realizowanego przez Województwo Lubuskie oraz europejskich partnerów w ramach programu UE „Młodzież w działaniu”.
Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w dniu 25 maja br.(zobacz), informujemy iż od 10 września 2014 do 30 września 2014 r., wszyscy użytkownicy zarejestrowani na stronie projektu „yBBregions” spełniający kryteria kwalifikowalności są zaproszeni do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w drugim działaniu projektu: MIĘDZYNARDOWA WYMIANA MŁODZIEŻY, tura I – ZIMA 2014, która odbędzie się w terminie od 1 do 14 grudnia 2014 w Brukseli. W I turze międzynarodowej wymiany młodzieży weźmie udział szesnaście osób: po cztery osoby z każdego regionu uczestniczącego w projekcie: Województwa Lubuskiego, Kraju Preszowskiego, Abruzji i Dubrownika-Neretwy.
 
Celem wymiany jest przybliżenie uczestnikom roli i funkcjonowania Unii Europejskiej i jej instytucji, zapoznanie się ze wspólnotowymi politykami i inicjatywami ze szczególnym uwzględnieniem polityki UE dotyczącej młodzieży, edukacji i kultury. Ze względu na międzynarodowy charakter projektu uczestnicy wymiany muszą posługiwać się językiem angielskim.  
 
Koszty podróży do i z Brukseli, zakwaterowania oraz wyżywienia w czasie pobytu uczestników w Brukseli pokrywane są z funduszy programu „Młodzież w działaniu” oraz wkładu własnego Województwa Lubuskiego.
 
Aby wyrazić swoje zainteresowanie udziałem w Międzynarodowej wymianie młodzieży w ww. terminie, prosimy o zalogowanie się na stronę projektu i poprzez menu-użytkownika uaktualnienie swojego profilu oraz zaznaczenie okienka opcji: „INTEREST TYE WINTER 1”.
 
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z kryterium kwalifikowalności, do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY kwalifikują się osoby:
  • w wieku od 18 do 25 lat; i jednocześnie:
  • urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim -zatrudnione lub bezrobotne w tym osoby poszukujące pierwszej pracy i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.
 
Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż procedura selekcji odbywa się tylko drogą elektroniczną, dlatego prawdziwość wszelkich informacji, które użytkownicy umieszczają na swoim profilu yBBregions oraz w dokumentach przesyłanych drogą mailową zostanie zweryfikowana w późniejszym etapie selekcji na podstawie dokumentów, poświadczonych przez odpowiednie instytucje. Osoby podające nieprawdziwe informacje nie będą brane pod uwagę.
 
Osoby zainteresowane udziałem w działaniu i nie będące jeszcze członkami społeczności projektowej (nie zarejestrowane na stronie „yBBregions” prosimy o dokonanie rejestracji, wypełnienie informacji profilu użytkownika oraz zaznaczenie opcji – zgodnie z powyższą instrukcją.
 
Więcej informacji o projekcie na stronie „yBBregions”  oraz profilach w serwisach społecznościowych – Facebook oraz Twitter.
 
 
Projekt „yBBregions” jest realizowany  przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu "Młodzież w działaniu" na lata 2007-2013.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389