Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Młodzież > Młodzi On-Life

Młodzi Lubuszanie odkrywają Brukselę!

Od 16 do 29 listopada szesnastoosobowa grupa młodych ludzi z Województwa Lubuskiego, słowackiego Kraju Preszowskiego, włoskiej Abruzji oraz chorwackiego Dubrownika-Neretwy bierze udział w trzeciej już edycji międzynarodowej wymiany młodzieży TYE, realizowanej w ramach projektu „yBBregions – Youth and Brussels Based Regions” z programu UE „Młodzież w działaniu”.

Otwarcie rekrutacji do IV edycji europejskiego wolontariatu EVS w Biurze Regionalnym Woj. Lubuskiego w Brukseli

3 listopada rozpoczyna się się nabór zgłoszeń do IV - ostatniej edycji trzymiesięcznego Europejskiego Wolontariatu w Biurze Regionalnym Województwa Lubuskiego w Brukseli. Zapraszamy wszystkich młodych Lubuszan w wieku od 18 do 30 lat zainteresowanych działaniem UE do rejestracji na stronie projektu „yBBregions – Youth and Brussels Based” oraz przesyłania swoich kandydatur do 23 listopada. Wybrany w procesie rekrutacji wolontariusz od 18 stycznia do 17 kwietnia 2016 r. będzie wspierać prace lubuskiego biura w Brukseli i poznawać instytucje UE.

Wyniki naboru do III Międzynarodowej Wymiany Młodzieży

W ramach procedury selekcji uczestników III edycji wymiany młodzieży projektu „yBBregions” : TYE Winter 2, wybranych zostało 16 młodych ludzi w tym 4 młodych Lubuszan, którzy w czasie dwutygodniowego pobytu w Brukseli będą poznawać Unię Europejską „od kuchni”.

Zaproszenie do składania wniosków do udziału w międzynarodowej wymianie młodzieży

Zapraszamy wszystkie osoby zarejestrowane na stronie projektu yBBregions do zgłaszania chęci udziału w II turze zimowej, międzynarodowej wymiany młodzieży. Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniu projektu, które nie są jeszcze członkami projektowej społeczności prosimy o uprzednią rejestrację na wspomnianej stronie.

Projekt yBBregions: III edycja Europejskiego Wolontariatu EVS w Lubuskim Biurze Regionalnym

1 września czterech młodych mieszkańców Województwa Lubuskiego, Kraju Preszowskiego, Dubrownika-Neretwy oraz Abruzji rozpoczęło trzymiesięczny wolontariat w biurach regionalnych swoich regionów przy instytucjach UE w Brukseli. EVS jest jednym z działań projektu „yBBregions – Youth and Brussels Based” realizowanego przez Województwo Lubuskie z programu UE „Młodzież w działaniu”.

Wyniki naboru wolontariusza III edycji EVS

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej od maja od lipca 2015 roku, wybrany został trzeci już uczestnik Wolontariatu Europejskiego EVS, który realizowany jest w Brukseli przez młodych Lubuszan w ramach projektu "yBBregions- Youth and Brussels based".

Otwarcie rekrutacji do III edycji Europejskiego Wolontariatu EVS w lubuskim biurze regionalnym w Brukseli

Zapraszamy wszystkich młodych Lubuszan w wieku od 18 do 30 lat do zgłaszania kandydatur na trzymiesięczny wolontariat EVS w Biurze Regionalnym Województwa Lubuskiego w Brukseli w ramach projektu "yBBregions-Youth and Brussels Based" realizowanego z programu "Młodzież w działaniu".

Druga międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach projektu „yBBregions”

Od 22 kwietnia do 5 maja szesnastoosobowa grupa młodych ludzi z Województwa Lubuskiego, słowackiego Kraju Preszowskiego, włoskiej Abruzji oraz chorwackiego Dubrownika-Neretwy wzięła udział w II edycji międzynarodowej wymiany młodzieży TYE, realizowanej w ramach projektu „yBBregions – Youth and Brussels Based Regions”. Celem wymiany jest nieformalne kształcenie i zdobywanie wiedzy o UE.

Projekt „yBBregions”: zakończenie II tury EVS

12 kwietnia zakończyła się II tura europejskiego wolontariatu w biurach regionalnych Lubuskiego, Abruzji oraz Kraju Preszowskiego w Brukseli. Wolontariusze – Karol, Pavol, Valeria i Lorenzo po trzech miesiącach odkrywania stolicy Europy oraz instytucji UE „od kuchni” pożegnali Brukselę.

Wyniki selekcji udziału w II edycji Międzynarodowej Wymiany Młodzieży projektu yBBregions

W ramach procedury selekcji uczestników II edycji wymiany młodzieży projektu „yBBregions”, wybranych zostało 4 młodych Lubuszan, którzy w czasie dwutygodniowego pobytu w Brukseli będą zdobywać wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej oraz wspólnotowych polityk.