Kalendarium informacji

Aktualności

EuroPCom 2018: Europejski Komitet Regionów zaprasza do organizacji Idea Labs

 • BRWL /
 • 13-03-2018
Ilustracja do informacji: EuroPCom 2018: Europejski Komitet Regionów zaprasza do organizacji Idea Labs Europejska Konferencja Komunikacji Publicznej – EuroPCom, największe coroczne wydarzenie poświęcone komunikacji publicznej w i o Europie organizowane wspólnie przez instytucje UE odbędzie się 8 i 9 listopada 2018 r. w Brukseli. Debaty, warsztaty i wykłady odbywające się w ramach wydarzenia koncentrują się na największych wyzwaniach dla UE i komunikacji publicznej.
Ponad 900 europejskich ekspertów komunikacji sektora publicznego szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i  europejskiego bierze co roku udział w EuroPCom, konferencja umożliwia także nawiązywanie kontaktów w celu dalszej współpracy w zakresie projektów komunikacyjnych.

EuroPCom 2018 odbędzie się w kontekście przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. oraz toczących się debat na temat rozwoju UE-27. Wydarzenie skupi się również na sposobie komunikowania UE na poziomie lokalnym i regionalnym.
 
Lista głównych obszarów tematycznych obejmuje:
 • przygotowywanie się do wyborów UE;
 • komunikowanie Europy regionalnie i lokalnie;
 • wspieranie zaangażowania i uczestnictwa;
 • wszystko cyfrowe (all digital) - narzędzia i trendy.
Jak współtworzyć EuroPCom 2018?

Idea Labs są platformą otwartej dyskusji i partycypacyjnego współtworzenia rzeczywistości. Cztery Idea Labs będą mieć swoje miejsce podczas EuroPCom, gdzie zainteresowani uczestnicy będą mogli spotkać się w mniejszych grupach w celu omówienia konkretnych projektów lub wymiany poglądów, doświadczeń i najlepszych praktyk w kwestiach ich zainteresowania. Ta przestrzeń będzie do Państwa dyspozycji do przeprowadzenie interaktywnej i opartej na uczestnictwie sesji w otwartej przestrzeni KR. Temat musi odpowiadać głównym obszarom tematycznym EuroPCom 2018 i musi dotyczyć propozycji konkretnych działań. Instytucje UE wszystkim organizatorom sesji Idea Labs zapewniają „opiekuna”, który wesprze organizatora sesji w jej przeprowadzeniu.

Propozycje Idea Labs zawierające opis projektu lub obszaru zainteresowania, którego ma dotyczyć sesja należy wypełnić zgodnie z szablonem i przesłać organizatorom EuroPCom do 15 kwietnia br. drogą mailową. Wybrani kandydaci będą musieli mocno zaangażować się jako liderzy Idea Labs w prace przygotowawcze do konferencji.

Sugestie? Uwagi? Komentarze?

Czy koncepcja Europy wciąż przemawia do ludzi? Czy można znaleźć nowe sposoby skutecznego angażowania ludzi w dyskusję na temat Europy i udziału w wyborach europejskich w 2019 r.? W jaki sposób możemy wspierać wysiłki szczebla lokalnego i regionalnego w komunikowaniu o Europie? W jaki sposób komunikacja publiczna może odgrywać zasadniczą rolę w promowaniu uczestnictwa obywateli w politykach? Jakie cyfrowe narzędzia i techniki są dla nas dostępne, aby zwiększyć wpływ naszej komunikacji? Jakie są zagrożenia? Jaki rodzaj mini-treningu EuroPCom byłby dla Państwa przydatny? Czy znają Państwo ostatnie projekty komunikacyjne dotyczące proponowanych tematów? Czy mogą Państwo polecić prelegentów lub ekspertów, którzy mogliby wziąć udział w debatach i warsztatach? Jakie inne tematy powinny zostać poruszone podczas EuroPCom 2018?

Propozycje lub komentarze a także zgłoszenia do Idea Labs można przesyłać drogą mailową do 15 kwietnia br. (na adres e-mail).
 

Więcej informacji:
 
Strona EuroPCom wraz z informacją o naborze do Idea Labs oraz formularzem zgłoszeniowym: zobacz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli