Kalendarium informacji

Aktualności

Konsultacje publiczne w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy

  • BRWL /
  • 11-05-2018
Ilustracja do informacji: Konsultacje publiczne w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy Komisja Europejska zaprasza wszystkich obywateli, organizacje oraz organy administracji publicznej do udziału w konsultacjach publicznych w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy. Przekazane odpowiedzi zostaną wykorzystane do opracowania oceny zalecenia Rady w tej sprawie. Udział w konsultacjach poprzez wypełnienie formularza on-line można wziąć do 31 lipca br.
Konsultacje są skierowane przede wszystkim do obywateli, przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się kwestią długotrwałego bezrobocia, a także służb zatrudnienia i służb socjalnych, organów publicznych na szczeblu krajowym i lokalnym oraz pracodawców.

Celem konsultacji jest zgromadzenie opinii na temat środków zaproponowanych w zaleceniu Rady dotyczącym integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (2016/C 67/01) oraz na temat wdrażania tych środków. Odpowiedzi nadesłane w ramach konsultacji mają również pomóc w stwierdzeniu, jakie działania należy w przyszłości podjąć, aby udzielić pomocy osobom długotrwale bezrobotnym.

Rozwiązanie problemu długotrwałego bezrobocia (czyli bezrobocia trwającego dłużej niż 12 miesięcy) jest jednym z priorytetów strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia Komisji Europejskiej. 15 lutego 2016 r. Rada przyjęła zalecenie w tej sprawie.

Po upływie dwóch lat Komisja przystępuje do oceny działań, jakie państwa członkowskie i sama Komisja podjęły w celu wdrożenia tego zalecenia.

Opinie wyrażone w ramach konsultacji zostaną uwzględnione w tej ocenie. Następnie, w oparciu o wyniki oceny, w 2019 r. Komisja przedłoży sprawozdanie Radzie.
Odpowiedzi można udzielać do 31 lipca 2018 r. wypełniając kwestionariusz online dostępny w 23 językach UE.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok. 15 minut. Na końcu kwestionariusza można załączyć dodatkowe dokumenty (maks. 1 MB) w celu uzupełnienia udzielonych odpowiedzi.

Więcej informacji znajduje się na stronie KE poświęconej konsultacjom, umieszczone zostały tam także szczegółowe informacje o ochronie prywatności uczestników konsultacji: zobacz
 
 
Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: baner-logotyp-01
  • Baner: baner-logotyp-02
  • Baner: baner-logotyp-05
  • Baner: baner-logotyp-06
  • Baner: baner-logotyp-08
  • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli