Aktualności

Konsultacje publiczne ws. opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności

 • 09-11-2018
 • Autor: BRWL
Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych w sprawie opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności, których celem jest stwierdzenie jakie są obecnie największe wyzwania związane z wprowadzeniem połączonych z siecią i zautomatyzowanych samochodów. Konsultacje skierowane są zarówno do użytkowników, sektora motoryzacyjnego, usług telekomunikacyjnych, organów normalizacyjnych czy administracji drogowej, ale także władz krajowych, regionalnych i lokalnych. Odpowiedzi można przekazywać on-line do 4 grudnia br.
Konsultacje są oparte na założeniu, że istnieją trzy kluczowe obszary, w których niezbędne jest doprecyzowanie przepisów. Te obszary to: dane, cyberbezpieczeństwo oraz wykorzystanie komercyjnych pasm sieci 5G. Konsultacje publiczne mają na celu stwierdzenie, na podstawie opinii ogółu społeczeństwa i zainteresowanych podmiotów, jakie są obecnie największe wyzwania związane z wprowadzeniem połączonych z siecią i zautomatyzowanych samochodów. Konsultacje opierają się na wiedzy, jaką dysponują zainteresowane podmioty, UE oraz Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych („EKG ONZ”).

W ramach konsultacji przeanalizowane zostaną zagrożenia z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa i kwestie dotyczące zaufania, a także aspekty zarządzania danymi (np. modele zarządzania, zasady udostępniania danych przez samochody), potrzeba chronienia prywatności i danych, a także różne aspekty potrzeb w zakresie technologii.

Ponieważ temat konsultacji wchodzi w zakres zainteresowania wszystkich kategorii respondentów, od osób prywatnych po wyspecjalizowane grupy z sektora transportu, pierwsza część kwestionariusza jest skierowana do wszystkich respondentów. Drugi zestaw pytań skierowany jest wyłącznie do wyspecjalizowanych grup sektora transportu, takich jak producenci samochodów, dostawcy usług łączności, usługodawcy, dostawcy usług telekomunikacyjnych, użytkownicy końcowi, organy publiczne itp.

Konsultacje są skierowane do:
 
 • osób prywatnych,
 • użytkowników,
 • dostawców sektora motoryzacyjnego (pierwszego, drugiego stopnia...),
 • dostawców sektora motoryzacyjnego działający na rynkach niższego szczebla (sprzedaż towarów i usług posprzedażnych, konserwacja, mobilność jako usługa),
 • dostawców usług telekomunikacyjnych,
 • producentów oryginalnego sprzętu (OEM),
 • sprzedawców (np. pojazdów lub części),
 • zakładów ubezpieczeń,
 • organów normalizacyjnych,
 • władz krajowe lub regionalne odpowiedzialne za kształtowanie polityki w sektorze mobilności,
 • organów administracji drogowej,
 • jednostek certyfikujących,
 • gmin,
 • innych.
Odpowiedzi można udzielać do 4 grudnia 2018 r. wypełniając kwestionariusz on-line. Kwestionariusz dostępny jest również w j. polskim: zobacz
 
 
Więcej informacji:

Strona KE poświęcona konsultacjom społecznym wraz z informacjami dodatkowymi oraz informacjami o ochronie danych osobowych i prywatności: zobacz
Kwestionariusz on-line: zobacz 
 
 
Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Komisji Europejskiej, www.ec.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją