Aktualności

Otwarte konsultacje dotyczące projektów infrastruktury elektroenergetycznej

  • 30-11-2018
  • Autor: BRWL
Do 22 lutego 2019 r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej.
Konsultacje skierowane są do organów administracji publicznej, przedsiębiorstw, stowarzyszeń branżowych, MŚP, organizacji konsumentów, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, organizacji ekologicznych, firm konsultingowych, federacji pracowników i pracodawców oraz innych zainteresowanych strony i ogółu społeczeństwa.

Konsultacje w sprawie listy proponowanych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej w celu przygotowania czwartej unijnej listy takich projektów.

Konsultacje służą zebraniu opinii na temat konkretnych proponowanych projektów w dziedzinie energii elektrycznej i ich indywidualnego wkładu w integrację rynku, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo dostaw i konkurencję z punktu widzenia polityki energetycznej UE.

Lista proponowanych projektów zawiera informacje o proponowanych projektach i linki, pod którymi zamieszczono szczegółowe informacje techniczne. Dodatkowe informacje na temat projektów dotyczących energii elektrycznej można znaleźć na stronie europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (ENTSO-E).

Odpowiedzi można udzielać do 28 lutego 2019 r. wypełniając kwestionariusz online.

Więcej szczegółów o konsultacjach wraz z kwestionariuszem oraz informacjami o ochronie prywatności respondentów znajduje się na stronie KE poświęconej konslutacjom: zobacz  
 
 

Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją