Kalendarium informacji

Aktualności

Konsultacje publiczne: ocena działania Agencji Wykonawczej ds. MŚP

  • BRWL /
  • 19-12-2018
Ilustracja do informacji: Konsultacje publiczne: ocena działania Agencji Wykonawczej ds. MŚP Komisja Europejska zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących oceny działania Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w związku z przeprowadzanej co trzy lata oceny okresowej. Opinie można przekazywać w ankiecie dostępnej on-line do 8 marca 2019 roku.
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorsw (EASME) wdraża powiązane z MŚP części następujących programów UE: Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), Programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji („Horyzont 2020”), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) oraz realizuje założenia niektórych działań w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) w latach 2007–2013.

Niniejsze konsultacje publiczne są częścią okresowej (przeprowadzanej co trzy lata) oceny agencji wykonawczej. Ocena ta ma na celu sprawdzenie, czy agencja wypełniła swoje zadania w sposób skuteczny i efektywny; czy w ramach zarządzania programami realizowanymi przez agencję dochodzi do powielania/luk/niespójności lub synergii w podziale zadań między EASME a odpowiednimi dyrekcjami generalnymi lub innymi agencjami wykonawczymi (spójność); oraz czy cele i zadania stanowiły odpowiedź na ówczesne potrzeby i czy nadal odpowiadają aktualnym potrzebom (adekwatność).

Do udziału w konsultacjach KE zaprasza wszystkich obywateli jak również wszystkie strony zainteresowane podmioty: np. MŚP, podmioty z sektora MŚP w tym organizacje przedsiębiorców, właściwe organy  publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, a także inne zainteresowane strony z sektora przemysłu.

Udział w konsultacjach można wziąć poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu dostępnym on-line. Odpowiedzi można udzielać do 8 marca 2019 r.

Formularz on-line: zobacz  
 
Więcej informacji o konsultacjach, rejestrze przejrzystości ECAS oraz ochronie danych osobowych uczestników konsultacji na stronie KE im poświęconej: zobacz
 

Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Komisji Europejskiej, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: baner-logotyp-01
  • Baner: baner-logotyp-02
  • Baner: baner-logotyp-05
  • Baner: baner-logotyp-06
  • Baner: baner-logotyp-08
  • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli