Aktualności

Konkurs wniosków programu Kreatywna Europa na tłumaczenia literackie

  • 10-05-2019
  • Autor: BRWL
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA otworzyła konkurs wniosków na realizację projektów Tłumaczeń literackich. Termin składania wniosków upływa 20 czerwca br.
 
Celem wsparcia dla projektów przekładu europejskiej literatury jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej w Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura; wzmacnianie transnarodowego obiegu i różnorodności wysokiej jakości dzieł literackich; dotarcie do szerszej grupy odbiorców i ułatwianie dostępu do wysokiej jakości literatury (także z wykorzystaniem technologii cyfrowych w dystrybucji i promocji); zwiększenie widoczności i znaczenia pracy tłumaczy literackich.

Konkurs adresowany jest do wydawców/wydawnictw aktywnie działających na rynku wydawniczym (co najmniej od 2 lat przed upływem terminu składania wniosków), zainteresowanych przekładem, wydaniem oraz promocją i dystrybucją wysokiej jakości europejskiej beletrystyki. Maksymalnie dwuletni projekt translatorski może obejmować pakiet od 3 do 10 tytułów fikcji literackiej i musi być oparty na strategii nie tylko przekładów i ich opublikowania, lecz również na strategii dystrybucji i promocji pakietu tłumaczeń.

WAŻNA INFORMACJA DLA DOTYCHCZASOWYCH BENEFICJENTÓW GRANTU NA TŁUMACZENIA LITERACKIE: proponowany okres realizacji składanego w aktualnym konkursie projektu Tłumaczeń literackich nie może pokrywać się z okresem realizacji uprzednio dofinansowanego projektu/-ów Tłumaczeń literackich (w przypadku tego samego podmiotu).

Szczegółowe informacje o konkursie i jego zasadach, sposobie aplikowania wraz z instrukcją „krok po kroku” złożenia wniosku, a także obowiązkowe dokumenty do pobrania, wypełnienia i dołączenia do e-formularza wniosku (tzw. eForm) znajdują się na stronie internetowej Agencji Wykonawczej EACEA.

Termin składania wniosków upływa 4 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.
 

Więcej informacji:

Strona internetowa Creative Europe Desk Polska: zobacz
Strona internetowa Agencji Wykonawczej EACEA poświęconej konkursowi wniosków: zobacz
 
 
Źródło: Creative Europe Desk Polska http://kreatywna-europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją