Aktualności

Europa zagłosowała!

  • 27-05-2019
  • Autor: BRWL
Od 23 do 26 maja w krajach członkowskich Unii Europejskiej odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wstępne szacunki informują o frekwencji na poziomie 50,82% czyli najwyższej frekwencji w wyborach europejskich od co najmniej 20 lat. Parlament Europejski w nowym składzie rozpocznie swoje prace w lipcu.
Na stronie internetowej  Parlamentu Europejskiego można zapoznać się z aktualizacją podziału miejsc w nowym Parlamencie Europejskim podawanej w oparciu o ostateczne i wstępne wyniki w 26 krajach oraz szacunki w 2 krajach UE.

Ostateczne wyniki wyborów europejskich są już znane w Chorwacji, na Cyprze, w Czech, Finlandii, Francji, Niemczech i Słowacji. Wstępne rezultaty pochodzą z 19 państw członkowskich: Austrii, Belgi, Bułgarii, Danii, Estonii, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji. Aktualizacja bazuje na razie na szacunkach krajowych z Irlandii oraz Wielkiej Brytanii.
 
Aktualizowane na bieżąco informacje są dostępne na stronie Parlamentu Europejskiego https://www.election-results.eu/  
 
 
Więcej informacji:
 
Aktualności Parlamentu Europejskiego: zobacz 
Sekcja aktualności PE  poświęcona wyborom europejskim 2019: zobacz
 
 
Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją