Aktualności

Otwarte konsultacje w ramach przeglądu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T

  • 31-05-2019
  • Autor: BRWL
Do 17 lipca br. Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu  Komisji Europejskiej prowadzi konsultacje publiczne dotyczące Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T.  Konsultacje posłużą do przeprowadzenia rewizji TEN-T, w tym korytarzy sieci bazowej i komplementarnej, którą to rewizję zgodnie z rozporządzeniem z 2011 Komisja Europejska jest zobligowana przeprowadzić do 2023 r.
 
Polityka TEN-T jest kluczowa dla promowania swobodnego przepływu towarów, usług i obywateli w całej UE. Odgrywa ona zasadniczą rolę w zwiększaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej między wszystkimi państwami członkowskimi i ich regionami, jak również poza UE. Globalne przepływy transportowe zmieniają się pod względem wielkości i kierunku, a cały system transportowy przechodzi gruntowną transformację związaną z cyfryzacją oraz czystą, opartą na sieci i autonomiczną mobilnością. Wykorzystanie infrastruktury i jej efektywność, poprawa koncepcji mobilności oraz nowe aspekty społeczne w transporcie będą odgrywać kluczową rolę w tej transformacji; przy czym konieczna jest ściślejsza współpraca między państwami członkowskimi i wieloma innymi podmiotami – zarówno publicznymi, jak i prywatnymi.

Komisja dokona przeglądu wdrażania sieci bazowej, oceniając: zgodność z przepisami dotyczącymi TEN-T, postępy we wdrażaniu, zmiany w przepływach pasażerów i towarów, zmiany w krajowych inwestycjach w infrastrukturę transportową oraz konieczność wprowadzenia zmian.

Poprzez uruchomione konsultacje Komisja Europejska rozpoczyna  proces kompleksowego przeglądu, uwzględniający takie kwestie jak normy i wymogi infrastrukturalne, narzędzia wdrażania czy różne aspekty sieci kompleksowej, a także środki miękkie.

Do udziału w konsultacjach zaprasza się organizacje publiczne i prywatne a także osoby prywatne przykładowo: organy publiczne, zarządcy infrastruktury, operatorzy portów, portów lotniczych, terminali kolejowych, promotorzy projektów w dziedzinie infrastruktury i mobilności, przewoźnicy komercyjni, przedsiębiorstwa miejskiego i regionalnego transportu publicznego, spedytorzy i podmioty świadczące usługi logistyczne, dostawcy usług w zakresie mobilności, organizacje pozarządowe, ośrodki akademickie i naukowe etc.  

Udział w konsultacjach można wziąć do 17 lipca 2019 r. wypełniając kwestionariusz on-line dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

Więcej informacji:

Strona Komisji Europejskiej poświęcona konsultacjom ws. TEN-T: zobacz
Strona Komisji Europejskiej poświęcona TEN-T (EN): zobacz
Informacje KE o korytarzu Morze Północne-Bałtyk przebiegającym przez Lubuskie (EN): zobacz
Informacje KE o korytarzu Bałtyk - Adriatyk przebiegającym przez Lubuskie (EN): zobacz
 
 
Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Komisji Europejskiej, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją