Aktualności

Zgłoszenia do nagrody European Broadband Awards tylko do 28 czerwca!

  • 07-06-2019
  • Autor: BRWL
Przyznawana co roku przez Komisję Europejską nagroda - European Broadband Award – wyróżnia wybitne projekty w zakresie infrastruktury szerokopasmowej w Europie, które są realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do 28 czerwca do nagrody można zgłaszać projekty zakończone lub wdrożone w przynajmniej 65%, niezależnie od ich wielkości, lokalizacji i wykorzystywanej technologii.
Do udziału w konkursie kwalifikują się projekty UE zakończone lub zaawansowane (wdrożone w co najmniej 65%) wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekty można zgłaszać w ramach pięciu kategorii:
  • Innovative models of financing, business and investment (Innowacyjne modele finansowania, przedsiębiorczości i inwestycji);
  • Cost reduction measures and co-investment (Działania mające na celu zmniejszenie kosztów i wspólne inwestowanie);
  • Demand generation and take-up of connectivity (Generowanie popytu i korzystanie z/upowszechnianie łączności);
  • Socio-economic impact in rural and remote areas (Oddziaływanie społeczno-gospodarcze na obszary wiejskie i oddalone);
  • Quality and affordability of services (Jakość i przystępność cenowa usług).
 
Termin składania wniosków upływa 28 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 (CET).

Projekty będą oceniane i wybierane przez jury złożone z międzynarodowych ekspertów nominowanych przez Komisję Europejską. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni przez Komisarzy UE podczas ceremonii wręczenia nagród w dniu 2 grudnia 2019 r., a ich projekty zostaną zaprezentowane podczas Broadband Days w Brukseli.
 
 
Więcej informacji:

Informacje KE o European Broadband Award:  zobacz
Przewodnik dla wnioskodawców: zobacz
Formularz zgłoszeniowy: zobacz
 
 
Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją