Aktualności

Granty na granty czyli jak zwiększyć szanse na wsparcie z Horyzontu 2020 dla polskich jednostek badawczych?

  • 11-06-2019
  • Autor: BRWL
Granty na granty to ministerialne przedsięwzięcie nakierowanie na wspieranie jednostek badawczych np. uczelni, instytutów naukowych i badawczych, w celu zwiększenia efektywności ubiegania się o granty z programów badawczych Unii Europejskiej np. Horyzont 2020.
Warunkiem udziału w prowadzonym naborze jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej, innego podmiotu przez nią upoważnionego albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (European Research Council), opublikowane w tzw. "Portalu uczestnika" w ramach wskazanych przez Ministerstwo programów badawczych UE bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020.
 
Przedsięwzięcie "Granty na granty - promocja jakości III" przewiduje środki finansowe dla wnioskodawców, między innymi, w roli koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (do 30 tys. zł) w roli samodzielnego wnioskodawcy (do 20 tys. zł) czy też ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC (do 20 tys. zł).
 
Zainteresowane wsparciem "Granty na granty" jednostki mogą składać wnioski już od wczoraj (10 czerwca), nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.
Składanie wniosków odbywa się drogą elektroniczną poprzez Zintegrowany System Usług dla Nauki  - Obsługa Strumieni Finansowania.

Więcej informacji  na stronie BIP MNiSW: zobacz
 

Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.bip.nauka.gov.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją