Aktualności

Rozpoczęła się Prezydencja Fińska w Radzie UE

  • 01-07-2019
  • Autor: BRWL
1 lipca 2019 roku zaczęła się już trzecia dla Finów prezydencja ich państwa w Radzie Unii Europejskiej. Mottem rządu w Helsinkach dla przewodnictwa w UE jest „zrównoważona Europa - zrównoważona przyszłość” a w swoim programie prac na następne 6 miesięcy funkcjonowania Rady UE Finowie wyszczególnili cztery priorytety.
Pierwszym z nich są „Common Values and the Rule of Law” czyli wspólne wartości oraz praworządność. Finlandia będzie starać się wzmacniać wartości promowane przez Unię, gdyż jak wspomniano w programie -  bycie państwem członkowskim wymaga respektowania tych wartości. Według programu prac nowej Prezydencji u podstaw tych wartości leżą niezawisłe i niezależne sądy. Głównym celem jest znalezienie bardziej efektywnych środków, dzięki którym wartości te będą respektowane. Priorytet odnosi się również do walki z korupcją oraz do walki o równość.
 
Drugim priorytetem jest „A Comparative and  Socially Inclusive EU” czyli konkurencyjna i społecznie inkluzywna Unia Europejska. Ten punkt dotyczy problemów natury ekonomicznej, takich jak spadek wzrostu gospodarczego w krajach unii czy bezrobocia wśród młodych obywateli. Finowie zamierzają zająć się również stabilizacją ekonomiczną, tak by Brexit nie zaszkodził reszcie państw członkowskich. Duży nacisk postawiony zostanie ponadto na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.
 
Finlandia wielokrotnie dała się poznać jako zwolennik aktywnej walki z globalnym ociepleniem i tym też zajmie się podczas swojej Prezydencji w Radzie. Trzeci priorytet poświęcony jest kwestiom walki z globalnym ociepleniem, zgodnie z którym Unia Europejska ma być organizacją stojącą na czele światowej walki ze zanieczyszczeniem środowiska oraz z zmianami klimatycznymi. Głównym celem tego postanowienia jest przygotowanie się do wypełnienia postanowień zawartych w Postanowieniu Paryskim.
 
Dużą wagę przywiązuje się obecnie do bezpieczeństwa Unii, państw członkowskich oraz obywateli. Czwarty priorytet poświęcony jest właśnie tej kwestii. Finowie stawiają na wzmocnienie granic unii, tak by ograniczyć wszelkiego rodzaju przemyt czy też nielegalną emigrację oraz zaostrzyć walkę z terroryzmem. Jak podkreślono w programie prac Prezydencji - by być silnym na zewnątrz należy być zjednoczonym wewnątrz. Dlatego zbudowanie silnej współpracy między państwami członkowskimi jest konieczne by prowadzić interwencyjną politykę zagraniczną, co również jest celem obecnej prezydencji. Finowie chcą także poruszyć problem cyberprzestępczości oraz bezpieczeństwa w sieci.
 

Więcej informacji:
 
Strona Fińskiej Prezydencji (EN): zobacz
Program prac Fińskiej Prezydencji w Radzie UE (EN): zobacz
Informacja na stronie Rady: zobacz 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją