Aktualności

Kreatywna Europa: nabór na pilotaż tworzenia innowacyjnych ośrodków kulturalnych skupionych wokół kin

  • 12-07-2019
  • Autor: BRWL
Komisja Europejska ogłosiła nabór projektów na realizację działania przygotowawczego Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities czyli Kina jako ośrodki innowacji dla społeczności lokalnych. Nabór prowadzony jest w ramach programu UE Kreatywna Europa: MEDIA. Termin składania wniosków upływa 25 września br.

Celem pilotażowych projektów ma być określenie i sprawdzenie systemowych rozwiązań i działań oraz przetestowanie nowych inicjatyw przy wsparciu finansowym przez okres nie dłuższy niż trzy lata. W ramach działania „Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities” sprawdzona zostanie wartość dodana tworzenia innowacyjnych ośrodków kulturalnych skupionych wokół kin, w szczególności na obszarach, gdzie taka infrastruktura jest ograniczona, a co za tym idzie dostarczanie dóbr i usług kulturalnych lokalnej społeczności jest utrudnione.

Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności, działanie skupi się na:
  • Testowaniu nowych sposobów doświadczania kina oraz tworzeniu innowacyjnych ośrodków kulturalnych;
  • Pozyskiwaniu publiczności oraz budowaniu społeczności lokalnej poprzez interaktywne doświadczenia;
  • Wsparciu modernizacji sprzętu kinowego oraz digitalizacji.
Zgodnie z założeniami, działanie przygotowawcze ma przyczynić się m.in. do rozwoju innowacyjnych ośrodków kulturalnych skupionych wokół kin, obejmujących współpracę między kinami, a także z innymi operatorami w sektorach kultury i kreatywnych; wdrażania nowych sposobów angażowania publiczności oraz docierania do nowych odbiorców, zwłaszcza młodych, poprzez oferowanie wysokiej jakości zróżnicowanych europejskich treści oraz działań edukacyjnych; wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego społeczności lokalnych poprzez organizowanie wydarzeń, debat czy specjalnych pokazów edukacyjnych; wzmocnienia współpracy transgranicznej między operatorami kin oraz między innymi organizacjami kulturalnymi, w tym na obszarach o ograniczonej infrastrukturze kinowej.

Budżet w ramach tego wezwania wynosi 2 mln euro. Maksymalna stawka dofinansowania wynosi 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Termin aplikowania upływa: 25 września 2019 r.

Uwaga! Wypełnione dokumenty aplikacyjne należy przesłać w trzech egzemplarzach  (oryginał i dwie kopie) pocztą tradycyjną na adres Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej oraz w wersji pdf pocztą elektroniczną. Zgłoszenia przesłane wyłącznie pocztą elektroniczną nie będą akceptowane.

Szczegółowe informacje – przewodnik po naborze, wytyczne, wymagania i zasady, obowiązkowe załączniki – znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: zobacz.
 
Wszelkie pytania dotyczące naboru w tym konkursie należy kierować pod adres e-mail.
 
 
Źródło: Creative Europe Desk Polska https://keatywna-europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją