Aktualności

Główne osiągnięcia polityki spójności w latach 2014-2020

  • 22-10-2019
  • Autor: KE DG REGIO
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej na temat głównych osiągnięć polityki spójności w latach 2014-2020.
Informacja przygotowana przez DG REGIO obrazuje postępy w realizacji poszczególnych celów inwestycyjnych w ramach trzech grup tematycznych – Inteligentnej, Zrównoważonej i Sprzyjającej włączeniu społecznemu Europy – w oparciu o dane pochodzące z poszczególnych państw członkowskich.

Cele i osiągnięcia zostały umieszczone w szerszym kontekście, a wykresy oparte na #ESIFOpenData zostaną zaktualizowane w grudniu tego roku, aby odzwierciedlać najnowsze dostępne dane.
 
 
Więcej informacji:

Główne osiągnięcia polityki spójności w latach 2014-2020: zobacz
Portal otwartych danych Cohesion Data: zobacz
Aktualności DG REGIO: zobacz
 
Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej DG REGIO  www.ec.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją