Aktualności

Lubuskie uczestniczy w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2019

  • 22-10-2019
  • Autor: BRWL
W dniach 7- 10 października 2019 r. w Brukseli odbyła się kolejna edycja największego europejskiego wydarzenia na temat polityki regionalnej i miejskiej „Europejski Tydzień Regionów i Miast”. Organizatorami wydarzenia są Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Europejski Komitet Regionów oraz europejskie regiony i miasta w tym Województwo Lubuskie, które współorganizowało jeden z oficjalnych warsztatów „Transformacja energetyczna w europejskich regionach i miastach”.
Europejski Tydzień Regionów i Miast poświęcony jest tematyce polityki regionalnej oraz miejskiej, tegoroczne wydarzenie to już piętnasta z kolei edycja „Tygodnia”. W ciągu czterech dni, ponad sto warsztatów, debat i seminariów zgromadziło kilka tysięcy uczestników: władze regionalne i lokalne z całej UE, ekspertów w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej, naukowców zajmujących się tą dziedziną a także przedsiębiorców i zaproszonych z tej okazji dziennikarzy.

Tegoroczne warsztaty, debaty i seminaria przebiegały pod hasłem „Regiony i miasta filarami przyszłości UE” i koncentrowały się przede wszystkim na tematach związanych z obszarami przyszłości UE i roli regionów i miast, Europy bliżej obywateli oraz Europy bardziej "zielonej" – wszystko w kontekście toczącej się na szczeblu europejskim dyskusji nad przyszłością Unii Europejskiej i wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

Województwo Lubuskie  wraz z partnerami – europejskimi regionami: portugalskim Alentejo, Portugalią Północną, regionem Zachodniej Słowenii, hiszpańskim regionem Extremadura oraz Województwem Łódzkim, a także po raz pierwszy w partnerstwie z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej DG REGIO, zorganizowało warsztat „Transformacja energetyczna w europejskich regionach i miastach”, który odbył się 9 października w centrum konferencyjnym The Square. Podczas wydarzenia omówione zostały różnego rodzaju sposoby przejścia w kierunku czystej energii.

W czasie wydarzenia przedstawiono strategie i plany działania oraz projekty mające na celu m.in. wprowadzanie pojazdów elektrycznych i zwiększanie ich udziału na europejskich drogach, korzystanie z uwarunkowań i potencjału danego regionu w kontekście klimatu (np. fotowoltaika w regionach portugalskich), projekty badawcze i rozwojowe związane z magazynowaniem energii (akumulatory i baterie), działania związane z zarządzaniem i wykorzystaniem energii przez społeczności lokalne.  Zwrócono również uwagę przede wszystkim na potrzebę angażowania władze lokalnych i regionalnych w UE do transformacji energetycznej. Powinno się to odbywać w ramach podejścia oddolnego, przy zaangażowaniu szczebla krajowego i wsparciu przez UE poprzez tworzenie stabilnego otoczenia prawnego, kluczowego dla pomyślnego przeprowadzenia transformacji energetycznej w całej UE.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją