Aktualności

Kto zostanie nowym Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich?

 • 30-10-2019
 • Autor: PE
Pięcioro Kandydatów zaprezentuje swoje priorytety 3 grudnia podczas publicznego wysłuchania przed parlamentarną Komisją Petycji. Następnie Posłowie wybiorą nowego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na lata 2019-2024 podczas grudniowej sesji plenarnej.
Na początku każdej swojej kadencji, Parlament Europejski wybiera Rzecznika Praw Obywatelskich na następne pięć lat. Pięcioro kandydatów ubiegających się o to stanowisko ogłoszono 23 października podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Są to (w porządku alfabetycznym):
 • Giuseppe Fortunato, obecny rzecznik praw obywatelskich włoskiego regionu Kampania
 • Julia Laffranque z Estonii, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
 • Nils Muižnieks z Łotwy, były komisarz Rady Europy ds. praw człowieka
 • Emily O’Reilly, obecna Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich i była Krajowa Rzecznik Praw Obywatelskich Irlandii
 • Cecilia Wikström, była posłanka do Parlamentu Europejskiego ze Szwecji
Procedura wyboru

Aby móc ubiegać się o to stanowisko, kandydaci musieli udowodnić, że posiadają kompetencje i doświadczenie niezbędne do sprawowania urzędu oraz uzyskać poparcie co najmniej 40 posłów do PE z co najmniej dwóch państw członkowskich.

Kandydaci zaprezentują swoje priorytety 3 grudnia podczas publicznego wysłuchania przed parlamentarną Komisją Petycji. Parlament planuje wybrać Rzecznika poprzez tajne głosowanie podczas grudniowej sesji plenarnej w Strasburgu.

Harmonogram
 
 • 30 sierpnia 2019 r.: publikacja zaproszenia do zgłaszania kandydatur w Dzienniku Urzędowym.
 • 30 września 2019 r.: ostateczny termin zgłaszania kandydatur.
 • 23 października 2019 r.: przewodniczący PE na posiedzeniu plenarnym ogłosił listę dopuszczonych kandydatów.
 • 3 grudnia 2019 r.: publiczne wysłuchania kandydatów przez Komisję Petycji.
 • Między 16 a 19 grudnia 2019 r .: głosowanie podczas sesji plenarnej Parlamentu w Strasburgu.
O Europejskim Rzeczniku Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi składane przez obywateli, osoby mieszkające w UE i organizacje z siedzibą w UE dotyczące niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji lub innych organów UE. Niewłaściwe administrowanie to np. nieuczciwe postępowanie, dyskryminacja, niepotrzebne opóźnienia czy nieprawidłowe procedury.

Biuro rzecznika może również wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy. Co roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z przeprowadzonych dochodzeń.
 
 
Więcej informacji:

O Europejskim Rzeczniku Praw Obywatelskich: zobacz
Nota tematyczna: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: zobacz
Komunikat prasowy o ogłoszeniu 5 kandydatów (EN): zobacz
Strona internetowa Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich: zobacz
 
 
Źródło: Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją