Aktualności

Ostatnie konkursy w Horyzoncie 2020

  • 01-04-2020
  • Autor: BRWL
Wraz z końcem 2020 roku zakończy się perspektywa finansowa 2014-2020 oraz wsparcie finansowe na zasadach opracowanych właśnie dla tej generacji programów. Zapraszamy do zapoznania się z informacją Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE w Polsce, która przypomina o terminach ostatnich naborów wniosków w programie badań i innowacji UE na lata 2014-2020 - Horyzont 2020.
 
Przed nami ostatnie konkursy w programie Horyzont 2020. Aby ułatwić potencjalnym wnioskodawcom pracę nad wnioskami, KPK prosi o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Programach Prac poszczególnych obszarów oraz możliwościami wsparcia, jakie można uzyskać ze strony KPK PB UE oraz Sieci Regionalnych Punktów Kontaktowych w województwach (Lubusko - Wielkopolski Regionalny Punkt Kontaktowy: przejdź do strony RPK)

Na stronie KPK zamieszczone są terminy ostatnich naborów Horyzontu 2020 w poszczególnych obszarach (przejdź do strony KPK)

Jednocześnie, pragniemy przypomnieć, iż KPK prowadzi obecnie na swojej stronie internatowej wirtualne Dni Informacyjne pt. "Wiosna z Horyzontem", które przybliżają tematykę poszczególnych obszarów i naborów ("Wiosna z Horyzontem": przejdź do strony KPK).

KPK udziela również wsparcia w postaci szkoleń i indywidualnych spotkań konsultacyjnych, które z przyczyn epidemii są w chwili obecnej wstrzymane, niemniej eksperci KPK nadal służą swoją pomocą drogą telefoniczną lub mailową.
 
 
Więcej informacji:

Informacja KPK "Ostatnie konkursy w Horyzoncie 2020. Stań do wyścigu po unijne granty!" : zobacz 
 
 
Źródło: na podstawie informacji KPK, www.kpk.gov.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją