Aktualności

Nabór KR kolejnej edycji "Young elected politicians" przedłużony do 31 maja!

 • 06-04-2020
 • Autor: BRWL
W związku z pandemią koronawirusa Europejski Komitet Regionów podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków do udziału w naborze "Young elected politicians" dla młodych polityków w wieku do 40 lat sprawujących mandat na szczeblu lokalnym lub regionalnym. O udział można ubiegać się do 31 maja br. Ponadto,  działania przewidziane w naborze zostały przesunięte na czas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020, który planowany jest na 12-15 października br. w Brukseli.
„Young elected politicians” (YEPs) to program dedykowanym młodym politykom, który realizuje Europejski Komitet Regionów. Program YEPs jest siecią polityków, którzy nie mają więcej niż 40 lat i sprawują mandat władzy na poziomie regionalnym lub lokalnym w UE.
 
Sieć ma na celu zaoferowanie swoim członkom możliwości:
 
 • wymiany najlepszych praktyk między politykami lokalnymi i regionalnymi;
 • nawiązywania współpracy z innymi młodymi, wybranymi w wyborach politykami z UE;
 • zrozumienia i wykorzystania możliwości oferowanych przez Unię Europejską terytoriom lokalnym i regionalnym;
 • wypowiadania się w imieniu regionów i gmin UE w europejskim procesie legislacyjnym;
 • zyskania widoczności w kręgach europejskich.
 
W ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli dla uczestników programu YEP przygotowany zostanie specjalny program wizyty dostosowany do każdego z trzech tematów niniejszego naboru:
 
 • Polityka spójności,
 • Europejski Zieliny Ład (EU Green Deal),
 • Konferencja na temat przyszłości UE.
 
Aby wziąć udział, kandydaci muszą spełnić określone warunki - wnioskodawcy muszą być gotowi do wyjazdu do Brukseli na Europejski Tydzień Regionów i Miast w dniach od 12 do 15 października 2020 r. oraz jednocześnie spełniać następujące kryteria:
 
 • posiadać demokratyczny mandat jako polityk wybrany w wyborach na szczeblu regionalnym lub lokalnym w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 • nie mogą mieć więcej niż 40 lat w pierwszym dniu pierwszego wydarzenia, w którym wezmą udział;
 • nie mogą posiadać mandatu członka lub zastępcy członka KR-u';
 • mają dobry poziom znajomości języka angielskiego (niektóre wydarzenia będą się odbywać tylko w języku angielskim).
Zainteresowani potencjalni wnioskodawcy są proszeni o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  dostępnego on-line nie później niż 31 maja br.
 
KR zwróci koszty podróży i wypłaci wybrany w naborze uczestnikom zryczałtowaną jednorazową dietę w wysokości 274 euro.
 
Kandydaci będą wybierani z uwzględnieniem równowagi pod względem płci, reprezentacji regionalnej i lokalnej, przynależności politycznej i narodowości.
 

Więcej informacji:

Strona Europejskiego Komitetu Regionów poświęcona programowi Young Elected Politicians (EN): zobacz
Szczegółowy opis trzech tematów naboru (EN): zobacz
 
 
Źródło: na podstawie informacji ze strony Europejskiego Komitetu Regionów www.cor.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją