Aktualności

Komisja znosi cła i podatek VAT od przywozu sprzętu medycznego spoza UE

  • 07-04-2020
  • Autor: KE
3 kwietnia Komisja podjęła decyzję o zatwierdzeniu wniosków państw członkowskich i Zjednoczonego Królestwa o tymczasowe zniesienie ceł i podatku VAT w odniesieniu do przywozu sprzętu medycznego i środków ochrony z państw trzecich, aby pomóc w walce z koronawirusem. Sprawi to, że bardziej przystępny finansowo będzie sprzęt medyczny, którego lekarze, pielęgniarze i pacjenci tak bardzo potrzebują.
Komisja szybko zatwierdziła wnioski otrzymane od wszystkich państw członkowskich. Środek ten obejmuje maski i wyposażenie ochronne, a także zestawy do testów, respiratory i pozostały sprzęt medyczny. Będzie on obowiązywać przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Przewodnicząca Komisji, Ursula von der Leyen, przedstawiła nagranie wideo z wystąpieniem na temat decyzji. Nagranie dostępne jest tutaj.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki, powiedział: W tej sytuacji najważniejsze jest, aby sprzęt i środki medyczne szybko trafiły tam, gdzie są potrzebne. Dzięki zniesieniu ceł i podatku VAT na przywóz tych produktów spoza UE Komisja Europejska pomoże zwiększyć dostępność tych produktów. Chcę ponownie wyrazić mój głęboki szacunek oraz wdzięczność dla pracowników służby zdrowia w całej Europie. Dzisiejsza decyzja powinna pomóc im w uzyskaniu sprzętu, który jest niezbędny do ochrony i dalszego ratowania życia.

W dniu 20 marca 2020 r. Komisja wezwała wszystkie państwa członkowskie i Zjednoczonego Królestwa do złożenia wniosków dotyczących zniesienia ceł i podatku VAT od przywozu sprzętu ochronnego i innego sprzętu medycznego z państw trzecich. Odpowiedni wniosek złożyły wszystkie państwa członkowskie oraz Zjednoczone Królestwo. Dzisiejsza decyzja staje się skuteczna z mocą wsteczną od 30 stycznia.

Kontekst

Obecne prawodawstwo UE dysponuje wyjątkowymi narzędziami pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych, które mogą być wykorzystane do stawienia czoła bezprecedensowemu kryzysowi sanitarnemu spowodowanemu koronawirusem.

Unijne przepisy celne (rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009) przewidują możliwość zwolnienia z należności celnych „na rzecz ofiar katastrof”. Mogą one być stosowane w odniesieniu do przywozu dokonywanego przez organizacje państwowe lub zatwierdzone organizacje charytatywne lub dobroczynne. Aby umożliwić taką pomoc, wymagana jest decyzja Komisji na wniosek zainteresowanych państw członkowskich.

Podobnie unijne przepisy dotyczące podatku VAT (dyrektywa Rady 2009/132/WE) ma analogiczne przepisy dotyczące zwolnienia z podatku VAT ostatecznego przywozu niektórych towarów.
 
 
Więcej informacji:
 
Decyzja Komisji w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. (EN): zobacz
Wytyczne dotyczące kwestii celnych związanych z koronawirusem (EN): zobacz
Strona internetowa  KE dotycząca koronawirusa: zobacz
 
 
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją