Aktualności

Konsultacje inicjatywy "Fala renowacji" tylko do 9 lipca!

  • 19-06-2020
  • Autor: KE
Komisja Europejska do 9 lipca br. prowadzi konsultacje inicjatywy energetycznej budynków publicznych i prywatnych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, której celem jest podniesienie obecnie niskich wskaźników w zakresie dekarbonizacji i renowacji energetycznej w całej UE.
Dużo budynków w UE jest nieefektywnych energetycznie. Znalezienie sposobu, by zmienić ten stan rzeczy, pozwoli zmniejszyć emisje CO2 zgodnie z unijnymi celami w dziedzinie klimatu.

Poprawa charakterystyki energetycznej budynków oznacza zmniejszenie zużycia energii i oszczędności, a jednocześnie umożliwia szersze zastosowanie rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, zaawansowanych systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia, gospodarowania odpadami, zrównoważonej mobilności i spójności społecznej. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków przyczyni się również do zmniejszenia ubóstwa energetycznego oraz do poprawy komfortu, warunków sanitarnych i warunków życia dzięki sprostaniu podwójnemu wyzwaniu, jakim jest zapewnienie efektywności energetycznej i przystępności cenowej.

Celem inicjatywy „Fala renowacji” jest, by roczny wskaźnik renowacji istniejących budynków – dzięki wsparciu regulacyjnemu i finansowemu – co najmniej się podwoił. Inicjatywa będzie miała zasadnicze znaczenie dla ekologicznej odbudowy gospodarki i zwiększenia jej odporności po kryzysie związanym z COVID-19.

W jej ramach określi się krótko-, średnio- i długoterminowe cele, aby zainicjować renowację istniejących budynków na różnych poziomach i wspierać realizację tego przedsięwzięcia. Komisja Europejska pragnie zebrać opinie na temat tego, jak sprawić, by inicjatywa „Fala renowacji” była skuteczna, odgrywała nadrzędną rolę, a jej cele były jak najbardziej ambitne.

Celem prowadzonych przez Komisję Europejską do 9 lipca 2020 r. konsultacji jest zgromadzenie opinii zainteresowanych stron na temat tego, na jakiego rodzaju budynkach powinna się skoncentrować inicjatywa (budownictwo socjalne, szkoły i szpitale już zostały objęte jej zakresem).

Więcej informacji o konsyltacjach wraz z formularzem można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej im poświęconej : przejdź na stronę konsultacji.
 
Dodatkowe informacje:
 
Informacje o Inicjatywie Fala Renowacji - Renovation wave (EN): zobacz
Informacyjna sesja on-line w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2020 poświęcona inicjatywie Fala Renowacji (23 czerwca 2020): zobacz
Europejski Zielony Ład: zobacz

 
Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji i ilustacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją