Współpraca Terytorialna

Europejska Współpraca terytorialna

 • 13-06-2014
 • Autor: BRWL
EWT jest realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W perspektywie 2014-2020 regulacje dotyczące EWT zostały zamieszczone w osobnym rozporządzeniu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” –zobacz pełny tekst).

Programy ścieżki międzyregionalnej

Programy ścieżki międzynarodowej

Programy ścieżki transgranicznej

 • Brandenburgia-Polska (w programie uczestniczy Województwo Lubuskie)
 • Polska-Saksonia (w programie uczestniczy Województwo Lubuskie)
 • Meklemburgia /Pomorze Przednie – Polska
 • Czechy-Polska
 • Polska-Słowacja
 • Litwa- Polska
 • Południowy Bałtyk

Programy ścieżki transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

 • Polska- Rosja
 • Polska- Białoruś-Ukraina 
 
Źródło opracowania: strony internetowe Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją