Kalendarium informacji

Poszukiwania partnerów

Projekt edukacji dorosłych skierowany do podmiotów przemysłu mięsnego

  • 21-02-2018
Ilustracja do informacji: Projekt edukacji dorosłych skierowany do podmiotów przemysłu mięsnego Stowarzyszenie z francuskiego regionu Limousin Association Limousine de la Qualité et de l’Origine oraz Agencja żywności regionu Nouvelle-Aquitaine (Agence Alimentaire Nouvelle-Aquitaine, AANA) poszukują partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie programu Erasmus+ Działania Kluczowe 2: Strategiczne Partnerstwa w dziedzinie edukacji i szkolenia.
Program:  Erasmus+, Działania Kluczowe 2: Strategiczne Partnerstwa w dziedzinie edukacji i szkolenia

Cele i opis projektu: Projekt będzie koncentrował się na szkoleniach dla osób dorosłych pracujących dla podmiotów sektora mięsnego. Szkolenia  poruszające aspekty społeczne oraz komunikację np. wpływ działań ektora mięsnego na środowisko, dobrostan zwierząt, zarządzanie ryzykiem w zakresie zdrowia człowieka, metody hodowli itd.

Planowany czas trwania projektu: 2 lata

Poszukujący partnera: 2 podmioty z Francji: Association Limousine de la  Qualité et de l’Origine (lider projektu), Agence Alimentaire Nouvelle-Aquitaine

Poszukiwani partnerzy: podmioty przemysłu mięsnego z Europy

Termin zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie: ze względu na przypadający na 21 marca 2018 termin naboru wniosków, prosimy o jak najszybszy kontakt z poszukującym partnera

Kontakt: pani Agnes  Soulard e-mail, tel. +33 5 56 01 33 57
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: baner-logotyp-01
  • Baner: baner-logotyp-02
  • Baner: baner-logotyp-05
  • Baner: baner-logotyp-06
  • Baner: baner-logotyp-08
  • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli