Kalendarium informacji

Poszukiwania partnerów

Agen poszukuje partnerów do projektu URBACT

  • BRWL /
  • 12-02-2019
Ilustracja do informacji: Agen poszukuje partnerów do projektu URBACT Francuskie miasto Agen z regionu Nowa Akwitania poszukuje partnera wśród miast europejskich do wspólnego ubiegania się o wsparcie programu URBACT.
Program: URBACT, Action Planning Network 2019

Opis idei projektu: w czasie panującej względnej nieufności obywateli do władz politycznych, celem projektu jest zastanowienie się gdzie jest miejsce obywatela w procesie decyzyjnym? W jaki sposób, na poziomie miasta, można nadać znaczenie pojęciu "obywatel"? W jaki sposób bardziej pogodzić role wybranych przedstawicieli władz oraz obywateli?
Wraz z nadejściem cyfryzacji można sobie wyobrazić nowe formy relacji obywatelskich, aby wzmocnić poczucie przynależności do miasta. W Agen, w momencie utworzenia przez miasto komitetów sąsiedzkich z dedykowanymi im budżetami, chce ono pójść dalej w zakresie konsultacji za pomocą narzędzi cyfrowych, zwłaszcza w zakresie wyzwań środowiskowych przyszłych miast (adaptacja do zmian klimatu, zasoby wodne w zarządzaniu itp.).

Poszukujący partnerów: francuskie miast Agen liczące 35 tys. mieszkańców wraz ze swoim miastem partnerskim niemieckim Dinslaken, liczącym 70 tys. mieszkańców).
 
Poszukiwani partnerzy: miasta o podobnej wielkości. Agen jest gotowe do objęcia roli lidera projektu, ale preferuje współpracę z miastami, które mają już doświadczenie współpracy w ramach URBACT.

Termin zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie: brak informacji, ze względu na przypadający na 17 kwietnia 2019 r. termin składania wniosków w URBACT, zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt z przedstawicielami Agen.

Więcej informacji w załączonym dokumencie.

Kontakt:

Deputy director of the city of Agen and the agglomeration of Agen
tel. 0033 6 16 17 48 03
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: baner-logotyp-01
  • Baner: baner-logotyp-02
  • Baner: baner-logotyp-05
  • Baner: baner-logotyp-06
  • Baner: baner-logotyp-08
  • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli