Poszukiwania partnerów

Francuskie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do projektu programu Horyzont 2020

  • 11-03-2019
Projekt będzie dotyczyć prewencji, wykrywania oraz unikania zagrożeń fizycznych i cybernetycznych dla infrastruktury krytycznej w Europie, a także reagowania na nie. Zgłoszenie zainteresowania współpracą i uczestnictwa w projekcie należy zgłaszać do 30 marca br.
Program: Horyzont 2020, Program roboczy Horyzontu 2020 na lata 2018-2020 Bezpieczne społeczeństwo - ochrona wolności i bezpieczeństwo Europy i jej obywateli.

Zaproszenie do składania wniosków: SU-INFRA01-2018-2019-2020 : Prevention,  detection,  response  and  mitigation  of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe (Call)

Projekt będzie koncentrować się na:
  • Centralizacji, przechowywaniu, indeksowaniu informacji dotyczących bezpieczeństwa,
  • Zarządzaniu bezpieczeństwem zagrożeń fizycznych i cybernetycznych w czasie rzeczywistym, opartym na dowodach,
  • Korelacji zagrożeń i incydentów cybernetycznych,
  • Sprawozdawczości, analizie, kryminalistyce,
  • Reakcji i łagodzeniu skutków.
Poszukujący partnera: francuskie przedsiębiorstwo z regionu Oksytania mające doświadczenie w zarządzaniu projektami programu Horyzont 2020 oraz szeroką ekspertyzę w: Edycji produktów C2, SIEM i NMS,  Open-source, międzynarodowych normach bezpieczeństwa (IDMEF/IODEF, STIX/TAXII).

Poszukiwani partnerzy:  operatorzy infrastruktury, laboratoria sztucznej inteligencji, specjaliści SCADA.

Termin zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie:  30 marca 2019

Więcej informacji w załączonym pliku.

Kontakt: e-mail.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki