Poszukiwania partnerów

Francuski projekt przedłużania samodzielności i aktywności seniorów

  • 01-07-2019
  • Autor: BRWL
Rada departamentu Hérault z południowej Francji poszukuje partnerów do ostatniej fazy projektu aktywnego starzenia się i przedłużania samodzielności osób starszych.
 
Program: Active ageing: Extending the autonomy of older people

Cele projektu: zwiększenie niezależności osób starszych poprzez stworzenie pakietów samodzielności które będą wydawane w zależności od potrzeb i będą dzielić się na kilka rodzajów. Przykładowo pakiet bezpieczeństwa skupiający zapobieganiu wszelkiego rodzaju upadkom czy pakiet komfortu, który z kolei skupi się na automatyzacji gospodarstwa domowego.
 
Opis projektu: projekt składa się z 5 etapów:
  1. konsultacje z osobami starszymi oraz ekspertami - to już zostało zrobione
  2. po wykazaniu potrzeb grupy docelowej zlecone zostanie wykonanie „pakietów samodzielności”
  3. faza testowania prototypów oraz zainstalowania ich w domach potrzebujących
  4. wysłanie 50 pakietów do grupy docelowej i testowanie
  5. podsumowanie wyników projektu.
Planowany czas trwania projektu: projekt w toku, od stycznia 2019 do grudnia 2020
 
Poszukujący partnera: Departament Hérault z południowej Francji
 
Poszukiwani partnerzy: oferta współpracy skierowana jest do władz lokalnych oraz instytucji naukowych, które zajmują się tematyką samodzielności osób starszych.
 
Termin zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie: brak infomacji, prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielką dpartamentu.
 
Kontakt:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki