Poszukiwania partnerów

Oferta ekspertyz hiszpańskiej grupy badawczej do projektów programu Horyzont 2020

 • 11-09-2014
 • Autor: BRWL
Grupy badawcza "Demokracja i autonomie: Społeczeństwo i Polityka" -"Democracy and Autonomies: Societies and Politics" prowadzona przez profesora Xaviera Coller z Uniwersytetu Pablo de Olavide w Sewilli oferuje swoją fachową wiedzę do realizacji projektów UE z programu Horyzont 2020.
Program: Horyzont 2020
 
Obszary tematyczne świadczonych ekspertyz i odpowiadające nim zaproszenia do składania wniosków:
 •  Istota pojęcia "Obywatelskie Obserwatoria" („Citizen Observatories”). Numer zaproszenia do składania wniosków: H2020-SC5-2015-two-stage. Termin zgłaszania chęci współpracy: 21.04.2015
 •  TIK-aktywny otwarty rząd. Numer zaproszenia do składania wniosków: H2020-INSO-2015-CNECT. Termin zgłaszania chęci współpracy: 25.05.2015
 • Wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się z TIK: Wczesne wykrywanie i interwencja ryzyka. Numer zaproszenia do składania wniosków: H2020-PHC-2015-single-stage. Termin zgłaszania chęci współpracy: 21.04.2015
Oferowane umiejętności i ekspertyzy:
 • Identyfikacja niezaspokojonych potrzeb społecznych i zapotrzebowania społecznego
 • Tworzenie demokratycznych mechanizmów partycypacji
 • Tworzenie mechanizmów monitorowania polityk publicznych
 • Projektowanie i wdrażanie polityk publicznych
 • Ewaluacja polityk publicznych
 • Projektowanie i tworzenie obserwatoriów obywatelskich
 • Badania dotyczące parlamentów, członków parlamentu i obywateli
 • E-administracja i obserwatoria platform internetowych
Badania społeczne:
 • Ocena jakościowa: wywiady dla kluczowych zainteresowanych stron, grup dyskusyjnych, analiza przypadku
 • Ocena ilościowa: badania, analizy danych, obróbka danych
Poszukujący partnera: DASP jest niezależną grupą badawczą i składa się zarówno z członków hiszpańskich jak i międzynarodowych uczelni. Prowadzi badania związane głównie z tematami politycznymi i społecznymi.  DASP oferuje ekspertyzy: swoją pracę jako wkład do projektów realizowanych przez konsorcja projektowe.

Więcej informacji: zobacz
 
Kontakt:
Prof. Xavier Coller: xaviercoller~@~upo~.~es

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją