Młodzież > Młodzi On-Life

Europejski Tydzień Regionów i Miast 2018 - Master Class na temat Polityki Spójności UE dla doktorantów i początkujących naukowców

  • 15-03-2018
  • Autor: BRWL
W dniach 7 – 11 października 2018 r. w Brukseli  ramach 16. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (EWRC), największego europejskiego wydarzenia w zakresie rozwoju regionalnego i miejskiego, po raz szósty odbędzie się Master Class na temat polityki spójności UE dla doktorantów i naukowców rozpoczynających karierę. Osoby zainteresowane udziałem mogą składać wnioski do 9 maja br.
O udział w Master Class mogą ubiegać się  doktoranci i naukowcy rozpoczynający karierę (do pięciu lat od daty na dyplomie doktora lub równoważnym), którzy prowadzą badania związane z europejską polityką spójności.

Master Class jest przedsięwzięciem o unikalnym formacie stworzonym z myślą o początkujących naukowcach, który obejmuje prezentacje pracy - artykułów uczestników, a także wykłady i debaty panelowe z politykami, urzędnikami UE i bardziej zaawansowanymi naukowcami w celu lepszego zrozumienia oraz badań w zakresie polityki spójności UE.

Master Class ma na celu:
  • omówienie najnowszych badań dotyczących rozwoju regionalnego i miejskiego w Europie oraz polityki spójności UE;
  • umożliwienie doktorantom i początkującym badaczom wymiany poglądów i kontaktów z decydentami politycznymi, urzędnikami UE i bardziej zaawansowanymi naukowcami;
  • podniesienie świadomości i zrozumienia potencjału badawczego w dziedzinie polityki spójności UE.
Master Class jest inicjatywą organizowaną i prowadzoną przez Komisję Europejską, Dyrekcję ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), Europejski Komitet Regionów (KR) i Regionalne Stowarzyszenie Studiów (RSA) we współpracy z Europejskim Regionalnym Stowarzyszeniem Naukowym (ERSA) ) oraz Stowarzyszeniem Europejskich Szkół Planistycznych (AESOP).

30 uczestników z państw członkowskich UE i krajów spoza UE zostanie zaproszonych do udziału w Master Class na koszt organizatorów (organizują i opłacają podróż oraz zakwaterowanie w Brukseli).
 
Jak złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą wypełnić formularz wniosku do którego należy załączyć  m.in. również abstrakt pracy, odpowiadający następującym obszarom tematycznym:
  1. Przekształcanie zarządzania i relacji instytucjonalnych (Reshaping governance and institutional relations)
  2. Spójność i współprac terytorialna (Territorial cohesion and cooperation)
  3. Skuteczność polityki w odpowiedzi na wyzwania rozwojowe regionów europejskich (Policy effectiveness in response to development challenges for European regions)
Termin składania wniosków upływa  9 maja 2018 o godz. 16.00 (CET).

Więcej szczegółowych informacji o procesie aplikacyjnym Master Class i wymaganych dokumentach na stronie Regional Studies Association RSA: zobacz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją