Młodzież > Młodzi On-Life

Trwa nabór na staże w Parlamencie Europejskim

  • 20-03-2018
  • Autor: BRWL
Staż w Parlamencie Europejskim to wyjątkowa okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdego roku PE oferuje płatne i niepłatne staże dla absolwentów oraz staże szkoleniowe, umożliwiając w ten sposób młodym ludziom zdobycie wiedzy o jego działalności i znaczeniu. W marcu ruszyła rekrutacja na staże, które odbędą się od 1 października 2018  do 28  lutego 2019 roku. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 maja br.
Staże przeznaczone są dla studentów i absolwentów. Istnieje kilka opcji odbycia stażu, staże ogólne, staże dla dziennikarzy czy tłumaczy pisemnych. Wszystkie staże są również dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Stypendia im. Roberta Schumana są skierowane do wszystkich absolwentów. Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku, staże rozpoczynają się w marcu i w październiku i trwają 5 miesięcy. Staże są płatne. Do 15 maja trwa rekrutacja na staże rozpoczynające się jesienią (od1 października 2018 do 28 lutego 2019 roku).

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz online. Wszystkie informacje o szczegółach rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego, przykładowo kandydaci na staż dla absolwentów szkół wyższych muszą:
  •  posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 przepisów wewnętrznych;
  • mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu;
  • posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej;
  • być osobami, które nie odbywały wcześniej płatnego stażu i nie były zatrudnieni odpłatnie przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie na stanowisku opłacanym z budżetu Unii Europejskiej.
 
Więcej informacji:

Strona Parlamentu Europejskiego poświęcona stażom: zobacz
Przepisy dot. staży: pobierz pdf
Formularz zgłoszeniowy: zobacz
 
 
Źródło: na podstawie informacji Parlamentu Europejskiego, www.europarl.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją