Kalendarium informacji

Młodzież > Młodzi On-Life

Erasmus+ w 2019 roku będzie wspierać również tworzenie europejskiego obszaru edukacji

  • BRWL /
  • 25-10-2018
Ilustracja do informacji: Erasmus+ w 2019 roku będzie wspierać również tworzenie europejskiego obszaru edukacji W 2019 r. środki dostępne w ramach programu Erasmus+ mają wzrosnąć o 300 mln euro (10 proc.) w porównaniu z 2018 r. W programie przewiduje się 3 mld euro na inwestycje w młodych Europejczyków i w utworzenie europejskich szkół wyższych. Oprócz zaproszenia do składania wniosków Komisja opublikowała także przewodnik po programie Erasmus+ dla wnioskodawców we wszystkich językach urzędowych UE w tym w polskim.
Komisja opublikowała dzisiaj (24.10) zaproszenie do składania wniosków na 2019 r. w ramach programu Erasmus+. Z przewidywanego budżetu w wysokości 3 mld euro na europejskie szkoły wyższe przeznaczone zostanie 30 mln euro. Jest to nowa inicjatywa poparta przez przywódców Unii Europejskiej podczas Szczytu Społecznego w Göteborgu w listopadzie zeszłego roku. Stanowi ona istotny impuls w kierunku utworzenia europejskiego obszaru edukacji do roku 2025.

Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, powiedział: Po roku Komisja Europejska wywiązuje się z podjętego wobec państw członkowskich zobowiązania do utworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji. Dążymy do Europy, w której granice nie będą stanowić przeszkody dla uczenia się, studiowania i prowadzenia badań naukowych. Nie będzie murów ograniczających doskonałość, innowacje i inkluzyjny charakter edukacji. Europejskie szkoły wyższe mają realny potencjał przekształcenia krajobrazu szkolnictwa wyższego w Europie i jestem dumny, że dzięki programowi Erasmus+ jesteśmy w stanie dać tej inicjatywie silny impuls.

Zaproszenie do składania wniosków na 2019 r. w ramach programu Erasmus+

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+ na rok 2019. Ponadto wnioski o finansowanie mogą składać grupy młodych ludzi, które działają na rzecz młodzieży, ale nie stanowią organizacji młodzieżowych.

Wraz z zaproszeniem do składania wniosków Komisja opublikowała dzisiaj, we wszystkich językach urzędowych UE, przewodnik po programie Erasmus+, w którym wnioskodawcy mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat wszystkich możliwości finansowania dostępne w ramach programu Erasmus+ w 2019 r. m.in. dla studentów, kadry, stażystów i nauczycieli.

30 mln euro dla europejskich szkół wyższych

W ramach tworzenia europejskiego obszaru edukacji do roku 2025 r. Komisja zaproponowała ustanowienie europejskich szkół wyższych w Unii Europejskiej.

W ramach zaproszenia do składania wniosków na 2019 r. Komisja uruchomi pilotażowy program wspierający sześć stowarzyszeń europejskich szkół wyższych, z których każde będzie obejmowało przynajmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z trzech krajów, w celu promowania pogłębionej europejskiej tożsamości, wspierania wybitnych osiągnięć i przyczynienia się do tego, by europejskie instytucje szkolnictwa wyższego były bardziej konkurencyjne. Wnioski o dotacje wnioskodawcy muszą przedłożyć Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do 28 lutego 2019 r. w przypadku stowarzyszeń, które mają rozpocząć działalność w okresie od 1 września do 1 grudnia tego samego roku.

Druga faza pilotażowa powinna nastąpić w przyszłym roku i polegać na pełnym wdrożeniu inicjatywy przewidzianej w kolejnym długoterminowym budżecie UE począwszy od 2021 r. Celem jest utworzenie do 2024 r. około 20 europejskich szkół wyższych.

Kontekst

Na Szczycie Społecznym w Göteborgu w listopadzie 2017 r. przywódcy Unii Europejskiej nakreślili wizję dla Europy, zakładającą pełne wykorzystanie potencjału edukacji i kultury w celu stworzenia odpornej siły roboczej, sprawiedliwości społecznej, aktywnego obywatelstwa oraz doświadczania tożsamości europejskiej w całej jej różnorodności.

Wspieranie tworzenia europejskich szkół wyższych przyczyni się do osiągnięcia tego celu, gdyż połączy nowe pokolenie Europejczyków, którzy są w stanie współpracować i działać w różnych kulturach europejskich i światowych, w różnych językach, w różnych sektorach i dziedzinach akademickich, ponad granicami.

Więcej informacji:

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Erasmus+: zobacz
Przewodnik po programie Erasmus+ w j. polskim: zobacz
Program Erasmus+: zobacz  
Agencja Narodowa programu Erasmus+ w Polsce: zobacz

 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: baner-logotyp-01
  • Baner: baner-logotyp-02
  • Baner: baner-logotyp-05
  • Baner: baner-logotyp-06
  • Baner: baner-logotyp-08
  • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli