Kalendarium informacji

Młodzież > Młodzi On-Life

Nagroda im. Altiero Spinelli 2018 skoncentrowana na młodzieży

 • BRWL /
 • 18-12-2018
Ilustracja do informacji: Nagroda im. Altiero Spinelli 2018 skoncentrowana na młodzieży II edycja nagrody im. Altiero Spinelli ustanowiona przez Komisję Europejską będzie koncentrować się na działaniach młodych ludzi. W ramach tegorocznej edycji konkursu przyznanych zostanie do 5 nagród w wysokości 25 tys. euro. Wnioski można składać do 7 stycznia 2019 roku do godziny 17:00.
Nakierowanie optyki tegorocznej Nagrody im. Altiero Spinelli na młodych Europejczyków wynika z potrzeby przybliżania Europy i jej wartości ludziom młodym oraz promowania wśród nich zaangażowania na rzecz procesów demokracji, kształtujących przyszłość UE.

Do Nagrody kwalifikują się następującego typu działania:
 • innowacyjne i praktyczne programy edukacyjne, kampanie informacyjne oraz/lub MOOC - otwarte masowe kursy internetowe (Massive Online Open Courses);
 • gry pedagogiczne (online i offline) pozwalające młodym uczestnikom na poznanie UE oraz jej funkcjonowania w praktyce;
 • projekty współpracy oraz oparte na konkretnych  działaniach i angażujące młodych ludzi do udziału w procesach demokratycznych kształtujących przyszłość UE oraz zaangażowanie w identyfikację ze wspólnymi europejskimi wartościami.
 • lub działania łączące powyższe.
Do konkursu zgłaszać się mogą osoby indywidualne (osoby fizyczne) posiadające obywatelstwo UE a także pozarządowe podmioty posiadające osobowość prawną ustanowione i mające siedzibę w jednym z krajów członkowskich UE.

Altiero Spinelli Prize for outreach 2018 zostanie przyznana maksymalnie 5 projektom/działaniom, nagroda wynosi 25 tys. euro.

Wnioski można składać online do poniedziałku, 7 stycznia 2019 roku do godziny 17:00.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z warunkami zamieszczonymi w regulaminem konkursu.
 
 
Więcej informacji:
 
Strona Nagrody:  Altiero Spinelli Prize for outreach 2018 wraz z regulaminem oraz formularzem wniosku: zobacz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli