Młodzież > Młodzi On-Life

Nabór do udziału w Master Class dla młodych badaczy polityki regionalnej

 • 26-02-2019
 • Autor: BRWL
Organizatorzy Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – największego europejskiego wydarzenia na temat polityki spójności i polityki regionalnej oraz miejskiej w UE – we współpracy z Regional Studies Assocation zapraszają młodych naukowców zajmujących się tą tematyką do udziału w Master Class, specjalnym programie wykładów i spotkań przygotowanym z myślą o nich. Zgłoszenia do Master Class można przesyłać do 1 maja 2019 roku do godz. 16:00 CET.
Master Class jest specjalnym programem dedykowanym młodym badaczom zajmującym się tematyką polityk regionalnych i polityki spójności, realizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, który odbędzie się w dniach od 7 do 10 października 2019 roku w Brukseli.

Specjalnie opracowanym program zakłada realizację spotkań i wykładów gromadzących europejskich badaczy i naukowców, podczas których mogą zapoznać się z pracami i dorobkiem naukowym innych uczestników, uczestniczyć w debatach z decydentami ze szczebla UE, ekspertami z instytucji UE oraz innymi przedstawicielami środowisk naukowych i akademickich.

Master Class służą:
 • omówieniu ostatnich badań dotyczących rozwoju regionalnego i miejskiego w Europie oraz polityki spójności UE;
 • umożliwieniu doktorantom i początkującym badaczom wymiany poglądów i nawiązania kontaktów z decydentami politycznymi, urzędnikami instytucji UE i wykładowcami akademickimi z innych państw;
 • podniesieniu świadomości o i zrozumienia potencjału badawczego w dziedzinie polityki spójności UE.
Zaproszenie do zgłaszania się do udziału w Master Class jest skierowane do doktorantów i naukowców rozpoczynających karierę naukową, którzy w swojej pracy badawczej zajmują się tematyką polityki spójności.

W Master Class udział weźmie 30 uczestników z państw członkowskich i krajów spoza UE wybranych przez jury na podstawie:
 • naukowego doświadczenia i osiągnięć;
 • jakości składanej aplikacji i abstraktu;
 • jak największej równowagi w zakresie płci i zróżnicowania geograficznego.
Wnioskodawcy są proszeni o przedłożenie:
 • abstraktu artykułu naukowego wpisującego się w trzy tematy tegorocznej edycji wydarzenia: przyszłości UE i roli regionów i miast, Europy bliższej obywatelom, bardziej zielonej Europy;
 • CV;
 • zaświadczenie o statusie doktoranta, lub – stopnia doktora;
 • zdjęcia;
 • referencji naukowych.
Termin składania wniosków upływa 1 maja 2019 r. o godz. 16.00 (CET).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do udziału  w Master Class do 30 maja 2019 r. oraz poproszeni o złożenie pełnej wersji artykułu zawierającej maksymalnie 3000 słów do dnia 11 września 2019 r.
 
 
Więcej informacji:

Informacja o naborze na Master Class na stronie RSA: zobacz
Formularz zgłoszeniowy na Master Class: zobacz
Informacja o Europejskim Tygodniu Regionów i Miast na stronie Europejskiego Komitetu Regionów: zobacz
 
 

Źródło: na podstawie informacji Regional Studies Association www.regionalstudies.org, zdjęcie: RSA.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją