Młodzież > Młodzi On-Life

Otwarte nabory na wolontariat EU Aid - pomocy humanitarnej udzielanej przez UE

  • 13-03-2019
  • Autor: BRWL
Komisja Europejska zaprasza pełnoletnie osoby zainteresowane wolontariatem realizowanym w ramach projektów pomocy humanitarnej udzielanej przez UE na całym świecie do zapoznania się z otwartymi naborami dla wolontariuszy EU Aid.
Wolontariat w ramach pomocy humanitarnej niesionej przez Unię Europejską to wolontariat w pełnym wymiarze godzin w projekcie pomocy humanitarnej UE na całym świecie trwający od 1 do 18 miesięcy.

Osoby, które ze względu na inne zobowiązania nie mają możliwości realizowania działań wolontariackich poza swoim miejscem zamieszkania, ale chcące pomagać innym -  mogą je realizować poprzez wolontariat on-line. Daje on możliwość elastycznego wspierania projektów pomocy humaniternej „bez wychodzenia z domu” oraz godząc je z innymi zobowiązaniami.

Osoby zainteresowane wolontariatem w ramach EU Aid muszą być pełnoletnimi obywatelami lub długoterminowymi rezydentami państwa członkowskiego UE. Z kolei wolontariat internetowy jest otwarty dla wolontariuszy bez względu na narodowość.

Wolontariusze EU Aid zaangażowani w projekty pomocy humanitarnej przechodzą szkolenia,  otrzymują zakwaterowanie, zapewnia im się też pokrycie kosztów podróży, mogą mieć również  możliwość odbycia dodatkowego szkolenia w europejskiej organizacji humanitarnej przed oddelegowaniem do danego projektu.

Komisja Europejska prowadzi nabory do wolontariatu EU Aid sukcesywnie zamieszczając nowe nabory na swojej stronie internetowej. Informacje o otwartych obecnie naborach wraz z terminami ich zamknięcia są dostępne: tutaj.
 
 
Więcej  informacji:

O wolontariacie EU Aid: zobacz
O otwartych naborach wolontariuszy EU Aid: zobacz
Platforma wolontariuszy EU Aid: zobacz
 

Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej, DG ECHO, https://ec.europa.eu/echo

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją