Kalendarium informacji

Młodzież > Młodzi On-Life

Ruszył kolejny nabór na płatne staże w Komisji Europejskiej!

  • BRWL /
  • 22-07-2019
Ilustracja do informacji: Ruszył kolejny nabór na płatne staże w Komisji Europejskiej! Wszyscy Lubuszanie zainteresowani odbyciem pięciomiesięcznego, płatnego stażu w Komisji Europejskiej - "Blue Book Traineeship", który rozpocznie się 1 marca 2020 roku mogą zgłosić swoją kandydaturę on-line do 30 sierpnia br. do godziny 12:00.
Korzyści z realizacji stażu w instytucji to przede wszystkim możliwość zwiększenia swojej wiedzy na temat UE poprzez wgląd w procesy i polityki nad którym pracuje Komisja i możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia poprzez udział w codziennych pracach KE. Staże są też okazją do zastosowania zdobytej akademickiej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz pracy w międzynarodowym środowisku.

Stażyści pracują w różnych Dyrekcjach, Służbach oraz Agencjach Komisji Europejskiej w większości przypadków w Brukseli, ale staże mogą odbywać się również w Luksemburgu jak i w państwach członkowskich UE np. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w danym kraju. Tematyka stażu zależy od zadań Dyrekcji, Służby czy Agencji, w której odbywa się staż.

O staże mogą ubiegać się wszyscy obywatele UE bez względu na wiek, Komisja udostępnia też określoną pulę staży osobom z krajów trzecich, nie posiadających obywatelstwa UE.

Kwalifikujący się kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe (co najmniej 3-letnie), wykazywać się bardzo dobrą znajomością dwóch oficjalnych języków UE na poziomie C, w tym jednym z nich musi być język angielski, niemiecki lub francuski. O „Blue Book Traineeship”nie mogą ubiegać się jednak osoby, które pracowały lub odbywały już wcześniej staż w Instytucjach UE, w okresie dłuższym niż 6 tygodni.

Czas trwania stażu to 5 miesięcy, stypendium stażowe to kwota ok. 1200 euro miesięcznie.

W ramach niniejszego naboru otwartego do 30. sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 zakwalifikowane zostaną osoby, które rozpoczną staże 1 marca 2020 roku.
 
 
Więcej informacji:

Staże w Komisji Europejskiej (EN): zobacz 
FAQ (EN): zobacz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: baner-logotyp-01
  • Baner: baner-logotyp-02
  • Baner: baner-logotyp-05
  • Baner: baner-logotyp-06
  • Baner: baner-logotyp-08
  • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli