Młodzież > Młodzi On-Life

Staże w Europejskim Komitecie Regionów: nabór trwa do 30 września

  • 13-08-2019
  • Autor: BRWL
Europejski Komitet Regionów prowadzi nabór na pięciomiesięczne płatne staże dla absolwentów uczelni wyższych operujących co najmniej jednym oficjalnym językiem UE oraz językiem angielskim lub francuskim. Obecnie prowadzony nabór dotyczy staży, które będą realizowane od 16 lutego 2020 do 15 lipca 2020.
Podczas standardowego stażu stażyści są świadkami dynamiki wielojęzycznego i wielonarodowego środowiska pracy. W niewielkiej grupie stażystów będą mogli nie tylko uczestniczyć w wielu konferencjach, forach i seminariach, ale również będą mieć niepowtarzalną możliwość samodzielnego przygotowania wydarzenia.

Oferta standardowego stażu w Europejskim Komitecie Regionów (KR) obejmuje pięciomiesięczny czas stażu w Brukseli w wymiarze 40 godzin pracy w tygodniu. Stypendium stażowe to ok.  1195 euro na miesiąc, stażyści korzystają także m.in. ze zwrotu kosztów podróży oraz 50% zniżki na bilet miesięczny komunikacji miejskiej czy ubezpieczenia.

O staż mogą ubiegać się:
  • obywatele UE lub obywatele państwa będącego oficjalnym kandydatem do przystąpienia do UE (kandydaci z krajów trzecich mogą otrzymać możliwość realizacji stażu od Sekretarza Generalnego w wyjątkowych, należycie uzasadnionych przypadkach);
  • absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli studia w pełnym wymiarze przed upływem terminu składania podań;
  • kandydaci z doskonałą znajomością jednego z języków urzędowych UE i dobrą znajomością języka francuskiego lub angielskiego;
  • kandydaci, którzy nie odbyli jeszcze więcej niż 8 tygodni szkolenia/staży lub zatrudnienia w instytucji lub organie europejskim. Dotyczy to również asystentów posłów do Parlamentu Europejskiego, konsultantów wewnętrznych lub badaczy, członków personelu tymczasowego/kontraktowego/pomocniczego/pracowników tymczasowych wszelkich instytucji, organów, delegacji lub biur przedstawicielskich UE.
Do 30 września 2019 r. można składać wnioski o staże w KR, które odbędą się w okresie od 16 lutego 2020 do 15 lipca 2020.

Swoją kandydaturę na staż w KR można złożyć on-line poprzez specjalny formularz aplikacyjny. Ze względu na duże zainteresowanie stażami, KR prosi wszystkich chętnych o nie odkładanie procesu wypełniania formularza zgłoszeniowego na ostatnią chwilę. Formularz można wypełnić w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.

Więcej informacji:

Strona KR poświęcona stażom (EN): zobacz 
Formularz aplikacyjny (EN): zobacz 
 
 
Źródło: na podstawie informacji Europejskiego Komitetu Regionów www.cor.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją