Młodzież > Młodzi On-Life

Staż w Radzie UE? Zgłoś się do 30 września!

  • 02-09-2019
  • Autor: BRWL
Co roku około stu osób odbywa płatne pięciomiesięczne praktyki w Sekretariacie Generalnym Rady UE, dzięki czemu mogą zyskać z "pierwszej ręki" wiedzę o unijnych procesach i politykach, nad którymi pracują wspólnotowe instytucje. Staże w Radzie to także możliwość pracy w międzynarodowym, wieloetnicznym i wielojęzykowym środowisku a także szansa na sprawdzenie swojej wiedzy akademickiej w praktyce. Do  30 września trwa nabór kandydatur na staże rozpoczynające się w lutym 2020 r.
Rada oferuje różnego rodzaju staże: staże płatne, obowiązkowe bezpłatne staże oraz staże dla studentów krajowych wyższych szkół administracji z krajów.

W zależności od potrzeb, codzienna praca stażystów polega m.in. na przygotowywaniu spotkań i sporządzaniu protokołów z posiedzeń, udziale w posiedzeniach organów przygotowawczych Rady i Komitetu Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy UE (COREPER), wyszukiwaniu informacji, tłumaczeniu dokumentów, pisaniu sprawozdań. Stażyści zostaną również zaproszeni do wzięcia udziału w programie studyjnym, który obejmuje wizyty i konferencje w innych instytucjach UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Trwający obecnie do 30 września 2019 r. (do godz. 12:00) nabór na płatne pięciomiesięczne staże prowadzony jest z myślą o stażach, które rozpoczną się 1 lutego 2020 r. i zakończą 30 czerwca 2020 r.

O staże mogą ubiegać się obywatele UE oraz obywatele krajów kandydujących do UE, które zakończyły negocjacje w sprawie przystąpienia do UE.

Wymagana jest bardzo dobra znajomość przynajmniej 2 urzędowych języków UE. Konieczna jest dobra znajomość języka francuskiego lub angielskiego oraz umiejętność porozumiewania się w jednym z nich, gdyż są one szeroko stosowane do wewnętrznej komunikacji w Sekretariacie Generalnym Rady.

Zgłoszenia nie będą przyjmowane od osób, przez ponad 6 tygodni korzystały już z praktyk (płatnych lub bezpłatnych) lub zatrudnienia w którejś z instytucji, którymś z organów lub którejś z jednostek organizacyjnych UE.

Większość wniosków o staż napływa obecnie od kandydatów specjalizujących się w prawie, naukach politycznych, stosunkach międzynarodowych, europeistyce i ekonomii. Sekretariat poszukuje również stażystów specjalizujących się w innych dziedzinach, np.: tłumaczeniu, zarządzaniu zasobami ludzkimi, komunikacji, edukacji, informatyce, projektowaniu graficznym, multimediach, technologiach rolnych, inżynierii biochemicznej, ochronie zdrowia i bezpieczeństwie żywności, zarządzaniu energią, środowisku, inżynierii lotniczej i kosmicznej.
 
 
Więcej informacji:

Szczegółowe informacje o stażach w Radzie wraz z warunkami naboru oraz sposobem składania wniosków o staż znajdują się na stronie Rady: zobacz
Najczęściej zadawane pytania na temat staży w Radzie: zobacz
Najczęściej zadawane pytania na temat staży w Radzie – wersja poszerzona (EN): zobacz
 
 
Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji ze strony Rady www.consilium.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją