Młodzież > Młodzi On-Life

30 lat Konwencji o prawach dziecka - konferencja Parlamentu Europejskiego

  • 22-10-2019
  • Autor: PE
Parlament Europejski organizuje konferencję na wysokim szczeblu 20 listopada z okazji 30-tej rocznicy Konwencji o prawach dziecka Konferencja poświęcona będzie postępom jakie poczyniono w ciągu ostatnich trzech dekad i refleksjom nad wyzwaniami jakie zglobalizowany i cyfrowy świat stawia przed nowymi pokoleniami.
 
W konferencji wezmą udział belgijska królowa Matylda, honorowa Prezes belgijskiego UNICEF-u, a także David Sassoli, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, oraz Ursula von der Leyen, Przewdonicząca-elekt Komisji Europejskiej.

Konferencja upamiętnia również 60-tą rocznicę Deklaracji praw dziecka Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Delegaci omówią prawo dzieci do życia i rozwoju oraz prawo dzieci do marzeń.

Ochrona i promowanie praw dziecka

Parlament Europejski jest zaangażowany w ochronę i promowanie praw dzieci, nie tylko w Europie, ale na całym świecie.

Konwencja o prawach dziecka

Konwencja o prawach dziecka (CRC) dąży do zapewnienia lepszego wdrażania praw dzieci na całym świecie. Zainspirowała UE i jej państwa członkowskie do zmiany przepisów, polityk i praktyk mających na celu ochronę i promowanie praw dzieci, niezależnie od ich obywatelstwa lub statusu pobytu.
 
Więcej informacji:

Program konferencji(EN): zobacz
Rejestracja (dorośli) (EN): zobacz
Rejestracja (nieletni) (EN): zobacz
Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie: zobacz
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie ochrony migrujących dzieci: zobacz
Dorobek prawny UE i dokumenty dot. praw dziecka (EN): zobacz
 
 
Źródło: Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją