Młodzież > Młodzi On-Life

Europejska Stolica Młodzieży 2023 - nabór otwarty do 12 stycznia!

 • 30-10-2019
 • Autor: BRWL
Europejska Stolica Młodzieży to tytuł przyznany przez Europejskie Forum Młodzieży, którego celem jest wzmocnienie pozycji młodych ludzi, zwiększenie ich uczestnictwa i wzmocnienie tożsamości europejskiej. Nabór wniosków zainteresowanych gmin trwa do 12 stycznia 2020 r.
Każdego roku nowe miasto europejskie otrzymuje szansę zaprezentowania swoich innowacyjnych pomysłów, projektów i działań, które mają na celu zaznaczenie znaczenia i wzmocnienie głosu młodych ludzi i wprowadzenie nowej perspektywy dla młodzieży we wszystkich aspektach życia w mieście.

Tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży zostanie przyznany po raz piętnasty w 2023 r., po raz pierwszy w 2009 r. "Stolicą" został Rotterdam. Obecnie tytuł piastuje serbski Nowy Sad, w 2020 roku będzie to francuskie Amiens, w 2021 Kłajpeda z Litwy. Zwycięskie miasto, które będzie nosić tytuł w 2022 r. poznamy z końcem listopada.

Jakie korzyści płyną z przyznania tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży?

Europejska Stolica Młodzieży ma pozytywny wpływ na wiele obszarów:
 • otwiera nowe możliwości
 • przynosi pozytywne zmiany
 • zachęca do aktywnego uczestnictwa
 • promuje wolontariat
 • wspiera tożsamość europejską
 • wzmacnia różnorodność i integrację
 • wzmacnia organizacje młodzieżowe  
 • zwiększa inwestycje w młodzież
 • wzmacnia głos w Europie
 • przekształca miasto w międzynarodowy punkt spotkań
 • łączy młodych ludzi
Jak ubiegać się o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży?

W celu uzyskania tytułu Młodzieżowej Stolicy Europy, miasta kandydujące proszone są o złożenie wniosku określającego ich dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie młodzieży, ich motywację, kluczowe wyzwania stojące przed młodymi ludźmi oraz wielopłaszczyznowy program działań, który ma im sprostać. Programy te muszą wyszczególnić jasne plany wzmocnienia pozycji i zaangażowania młodych ludzi, kontynuować i rozszerzać projekty związane z młodzieżą oraz długofalowe skutki proponowanego Europejskiego Roku Młodzieży.

Jury powołane przez Europejskie Forum Młodzieży wybierze maksymalnie pięciu kandydatów do tzw. krótkiej listy. Kandydaci ci otrzymają informacje zwrotne i zalecenia co do tego, w jaki sposób mogą ulepszyć swoje zgłoszenia, zanim ostateczny zwycięzca zostanie wybrany i ogłoszony na posiedzeniu Rady Członków Europejskiego Forum Młodzieży w listopadzie 2020 r.

Więcej szczegółowych informacji o naborze znajduje się na stronie organizatora konkursu - Europejskiego Forum Młodzieży: zobacz
 

Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji European Youth Forum www.youthforum.org
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją